Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Regeringsuppdrag

Förstärkt lokalt åtgärdsarbete mot övergödning (2018)

Havs- och vattenmyndigheten ska samverka med berörda myndigheter, bland annat Statens jordbruksverk och de länsstyrelser som är vattenmyndigheter, och andra aktörer och intresseorganisationer för ökat lokalt åtgärdsarbete mot övergödning.

Uppdraget innefattar huvudsakligen att utveckla en stödfunktion som kan stödja och stärka åtgärdssamordnare och andra former av åtgärdssamordning mot övergödning i relevanta avrinningsområden. Uppdraget innefattar även att bidra till erfarenhetsutbyte i syfte att underlätta och förbättra lokalt åtgärdsarbete mot övergödning och lokalt genomförande av Agenda 2030.

Redovisning

Uppdraget redovisades till Regeringskansliet (Miljö- och energidepartementet) den 31 augusti 2019.

Förstärkt lokalt åtgärdsarbete mot övergödningPDF

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Regeringsuppdrag