Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Regeringsuppdrag

Ekosystembaserad fiskförvaltning (2016)

HaV ska ta fram en strategi för hur en ekosystembaserad fiskförvaltning kan utvecklas, så att den bidrar till att uppfylla målen i havs- och vattenförvaltningen.

Arbetet ska göras i diskussion med Jordbruksverket och länsstyrelserna och i dialog med berörda aktörer. Vi ska även ta hänsyn till kostnadseffektiviteten.

Redovisning

Vi ska redovisa vårt arbete med strategin i årsredovisningen för 2016.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Regeringsuppdrag