Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Video
Vi övervakar den svenska vattenmiljön och det vill vi fortsätta med


- På SLU jobbar vi med det nationella miljöövervakningsprogrammet i sjöar och vattendrag, med provtagningar och mätningar. Vi forskar och rapporterar till ansvarig myndighet om hur de svenska vattnen mår helt enkelt, säger Willem Goedkoop, professor vid institutionen för vatten och miljö vid Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala. - På 60-talet började undersökningarna med Mälaren, som var kraftigt övergödd på den tiden. Sedan dess har programmet utvecklats med Vänern, Vättern och ett stort antal sjöar och vattendrag. Det körs fortfarande på SLU.
Läs mer om filmen


Vi i industrin vill ha tydliga regler och klara gränser


På SSAB i Luleå handlar mycket av miljöarbetet om att ta hand om stora mängder kylvatten som används i ståltillverkningen. Miljöingenjören Katarina Kylefors kontrollerar utsläppen och ser till att allt sker så miljövänligt som möjligt. Hon efterlyser teknisk kunskap hos den nya myndigheten, och dessutom klara besked om vilka regler som gäller. - Det viktigaste för oss är våra utsläppsvillkor och att vi ska klara dem. Det känns väldigt viktigt att veta vilka ramar man har att jobba efter, säger hon.
Läs mer om filmen

Frivilligt miljöarbete fungerar bäst för lantbruket


- Jag hoppas att den nya myndigheten ska ta vara på lantbrukarnas kunskaper och arbeta för frivilliga överenskommelser istället för trubbig lagstiftning i miljöarbetet. Det säger Åsa Odell som föder upp grisar i södra Skåne. Jordbruket arbetar med att minska sina utsläpp av näringsämnen till sjöar och hav. För Åsa Odell handlar det framför allt om att ta hand om all gödsel från gården på ett miljövänligt sätt.
Läs mer om filmen

Vi hoppas på stöd, samarbete och samordning


- Jag förväntar mig ett bra samarbete och en effektiv samordning mellan alla berörda myndigheter, säger Märet Engström, enhetschef på länsstyrelsen i Värmland. I Värmland handlar vattenmiljön mycket om hur människan har påverkat vattendragen med kraftverk och flottleder, och om hur man kan återställa de naturliga miljöerna. Märet Engström ser fram emot att få stöd i det arbetet av den nya myndigheten på flera sätt.
Läs mer om filmen


Nu tar vi ett samlat grepp på vattenfrågorna


- Förutsättningarna för det som sker i havet skapas på land, säger före detta miljöministern Andreas Carlgren. Därför ville han skapa en stark och samlad myndighet för vattenfrågorna. En myndighet som kan arbeta för att vi säkert ska kunna bada i våra vatten och äta fisken därifrån i framtiden. - Svenskarna älskar sina vatten. Det är ett engagemang som jag hoppas att den nya myndigheten ska kanalisera, säger Andreas Carlgren.
Läs mer om filmen


Vi måste samarbeta för att förändra det europeiska fisket


- Jag förväntar mig att vi ska kunna ha ett bra samarbete och att vi ska kunna påverka det europeiska fisket, för det är då vi påverkar någonting viktigt. Svenskt fiske är så litet och i de andra europeiska fiskarnas ögon så är vi gröna extremister. Så jag hoppas att vi tillsammans med myndigheten ska påverka, så att vi gör någon skillnad, säger yrkesfiskaren Peter Olsson från Smögen.
Läs mer om filmen

- Ett helhetsgrepp på hav, sjöar och vattendrag


Den 1 juli 2011 startar den nya miljömyndigheten Havs- och vattenmyndigheten som kommer att arbeta för levande söt- och saltvatten som kan vara till glädje och nytta för alla. - Det är hög tid att någon försöker ta ett helhetsgrepp över hur våra sjöar, vattendrag och hav mår. Och vi har fått det ansvaret, säger myndighetens förste generaldirektör Björn Risinger.
Läs mer om filmen

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Publicerad: 2013-12-03

Sidansvarig: Karl-Johan Nylén