Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Miljöövervakning Regeringsuppdrag Östersjön Fiskar Farliga ämnen

Miljöproblemen i Hanöbukten

För att öka kunskapen om miljöproblemen i Hanöbukten har Havs- och vattenmyndigheten fått ett regeringsuppdrag för att undersöka eventuella samband mellan fiskars hälsa och miljöfarliga ämnen. Uppdraget är en del av ett större arbete med att förstå och åtgärda miljöproblemen både i Hanöbukten och i Östersjön.

Enligt iakttagelser från lokala fiskare och allmänheten har de inre delarna av Hanöbukten tidvis uppvisat problem med lägre förekomst av fisk, sårskador på fisk och dålig vattenkvalitet.

De fördjupade analyserna, som genomförts av HaV och dessförinnan av Länsstyrelsen i Skåne, har inte kunnat bekräfta de observerade problemen i Hanöbukten. Ingen enstaka faktor, eller enskild källa har hittills kunnat pekas ut som bakomliggande orsak till iakttagelserna. Därför fick HaV, i juni 2014, i uppdrag av regeringen att under tre år övervaka miljön i Hanöbukten. Uppdraget ska redovisas i februari 2018.

Bild på Hanöbukten.

Uppdraget fokuserar på att undersöka eventuella samband mellan miljöfarliga ämnen och fiskhälsa, inklusive sårskadad fisk. Regeringen beslutade även att ge ett uppdrag till Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) att studera omfattningen av, och övriga anledningar till uppkomst av, sårskadad fisk.

Övervakningen av miljön i Hanöbukten kommer framförallt att ske under åren 2015- 2017.

Vad gör vi och vad har gjorts inom regeringsuppdraget?

  • Ett nytt övervakningsprogram har tagits fram tillsammans med Göteborgs universitet, Naturvårdsverket och Sveriges lantbruksuniversitet samt Naturhistoriska riksmuseet. Syftet med programmet är att undersöka eventuella samband mellan miljöfarliga ämnen och fiskhälsa samt orsakerna till uppkomst av sårskadad fisk. Det nya programmet omsattes i praktiken under hösten 2015 och fortsätter under 2016. Här kan du läsa en delrapport från övervakningen.
  • För att undersöka belastningen av metaller och organiska miljögifter tog Stockholms universitet prover och analyserade Vitmärlans reproduktion i HanöbuktenPDF
  • Under 2014 och 2015 samlades fisk in från övriga provfisken i Hanöbukten, vilka förvaras i en provbank för framtida analyser av miljögifter.
  • SMHI har låtit ta fram nya mätsystem för att kunna följa förändringar i havets bottenområden. Utrustningen har finansierats med medel från Havs- och vattenmyndigheten och Naturvårdsverket. Sedan februari 2015 ligger tre mätriggar nu utplacerade, de finns i Laholmsbukten, vid Ölands södra udde och i Hanöbukten.
  • Inom regeringsuppdraget till Havs- och vattenmyndigheten genomförde Sveriges lantbruksuniversitet ett provfiske i Hanöbukten under hösten 2015 med syfte att undersöka möjliga samband mellan tillståndet för fisken, dess hälsa och belastningen av miljöfarliga ämnen. I det här faktabladetPDF kan du ta del av resultatet.
Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Miljöövervakning Regeringsuppdrag Östersjön Fiskar Farliga ämnen

Publicerad: 2014-02-10
Uppdaterad: 2016-06-22

Hjälpte informationen på sidan dig?

Kontakta sidansvarig Webbredaktionen