Sök

Din sökning ål gav 287 träffar

 1. Publicerad: 10 februari 2014 Uppdaterad: 4 februari 2020

  Ål

  Den europeiska ålen utgör ett enda bestånd, och dess utbredningsområde sträcker sig över stora delar av Europa. Men rekryteringen av ål till Europa som helhet är mycket svag, och mängden unga ålar som ska bygga upp beståndet har rasat sedan 1980-talet. Ålfiske är nu förbjudet i Sverige, med undantag för vissa yrkesfiskare och specifika vatten.

 2. Nationell förvaltningsplan för ål

  För att rädda den Europeiska ålen har EU ställt krav på medlemsländerna att de ska jobba efter en ålförvaltningsplan. Sverige fick sin plan godkänd av EU-kommissionen i oktober 2009. Här kan du läsa mer om vad som ingår i Sveriges ålförvaltningsplan och vilken effekt åtgärderna har haft hittills.

 3. Publicerad: 1 februari 2017 Uppdaterad: 4 mars 2019

  Särskilt tillstånd för fiske efter ål

  I Sverige ges inga nya tillstånd att fiska ål. Om du tidigare haft tillstånd för ålfiske kan du beviljas ett nytt.

 4. Publicerad: 11 februari 2014 Uppdaterad: 11 juni 2019

  Regler för ålfiske

  Det är bara de som tidigare har tillstånd att fiska ål som kan få tillstånd igen. I sötvatten finns det dock vissa vattenområden som är undantagna från ålfiskeförbudet och där fritidsfiske är tillåtet. Det beror på att ålen har mycket liten möjlighet att vandra ut till kusten levande på grund av de vandringshinder som finns på vägen.

 5. Publicerad: 28 november 2019 Uppdaterad: 14 september 2020

  Migrerande fisk (ål) - Miljöövervakning i kust och hav

  Övervakning av den marina miljön ger underlag för att bedöma och följa utvecklingen av miljöns tillstånd och de miljöförändringar som uppstår till följd av mänskliga aktiviteter. Insamlade data kommer till användning i förvaltningen av havet och de marina resurserna.

 6. f-Fakta 2004:18 Den gåtfulla ålen

  Den gåtfulla ålen tillhör de mer udda fiskarterna i vår fauna. Även om många av ålens gåtor har fått sina svar, kvarstår frågor som var och hur den leker i Sargassohavet och varför mängden invandrande glasål har minskat så dramatiskt. Trots stora ansträngningar har man heller inte lyckats kläcka rom för odling i kommersiell skala.

 7. Publicerad: 27 maj 2020

  Förbud för ålfiske under tre månader

  Havs- och vattenmyndigheten inför förbud för fiske efter ål i svenska havsområden mellan 1 november 2020 och 31 januari 2021. Vi inför också en stärkt fiskerikontroll av ålfisket.

 8. Publicerad: 26 januari 2016

  Ålnematod

  Ålnematoden är en parasit som inte skadar sin naturliga värd, den japanska ålen. Vår europeiska ål verkar dock inte lika motståndskraftig mot ålnematoden som nu är en främmande och invasiv art i de flesta europeiska länder.

 9. Publicerad: 4 februari 2020 Uppdaterad: 3 juni 2020

  Fisk- och skaldjursbestånd i hav och sötvatten 2019 (resurs- och miljööversikt)

  En samlad resursöversikten av fisk- och kräftdjursbeståndens status i våra vatten.

 10. Publicerad: 21 mars 2014 Uppdaterad: 17 november 2016

  Fiskeregler för fritidsfiske

  För att skydda och stärka fiskbestånden beslutar vi om regler för fisket i havet och i de fem stora sjöarna samt i tillrinnande vattendrag upp till första definitiva vandringshindret.