Sök

Din sökning ål gav 116 träffar

 1. Publicerad: 10 februari 2014 Uppdaterad: 20 oktober 2021

  Ål

  Den europeiska ålen (Anguilla anguilla) utgör ett enda bestånd, och dess utbredningsområde sträcker sig över stora delar av Europa. Rekryteringen av ål har under de senaste femtio åren minskat med 90–95 procent och ligger fortfarande på en kritiskt låg nivå, mycket långt ifrån nivåer som skulle indikera ett hållbart bestånd. Ålbeståndet är bedömt som Akut hotad (CR).

 2. Publicerad: 11 februari 2014 Uppdaterad: 1 mars 2023

  Regler för ålfiske

  Här hittar du information, regler och förbud vid ålfiske. Det är bara de som tidigare har tillstånd att fiska ål som kan få tillstånd igen. I sötvatten finns det dock vissa vattenområden som är undantagna från ålfiskeförbudet och där fritidsfiske är tillåtet. Det beror på att ålen har mycket liten möjlighet att vandra ut till kusten levande på grund av de vandringshinder som finns på vägen.

 3. Publicerad: 21 mars 2014 Uppdaterad: 13 december 2021

  Fiskeregler för fritidsfiske

  Guide till regler för fritidsfiske.

 4. Ål-Kilen

  Ål-Kilen Ål-Kilen är en badplats i Leksands kommun som kommunen regelbundet besiktigar och provtar för bakterier. Väderprognos kommer från SMHI och uppdateras var fjärde timma. Hitta hit Kontakta

 5. Publicerad: 1 februari 2017 Uppdaterad: 24 februari 2023

  Särskilt tillstånd för fiske efter ål

  I Sverige ges inga nya tillstånd att fiska ål. Om du tidigare haft tillstånd för ålfiske kan du beviljas ett nytt.

 6. Publiceringsår: 2008

  Nationell förvaltningsplan för ål

  För att rädda den Europeiska ålen har EU ställt krav på medlemsländerna att de ska jobba efter en ålförvaltningsplan. Sverige fick sin plan godkänd av EU-kommissionen i oktober 2009. Här kan du läsa mer om vad som ingår i Sveriges ålförvaltningsplan.

 7. Publicerad: 30 september 2020

  Data för Migrerande fisk (ål) - Miljöövervakning i kust och hav

  Data för Migrerande fisk (ål) De rådata som samlas in lagras i databasen KUL hos SLU som är nationell datavärd för provfiske. Data uppdateras årligen och aggregerade data görs tillgängliga

 8. Publicerad: 24 januari 2023 Sista svarsdatum: 14 februari 2023 Obs! Sista svarsdatum för remissen har passerats

  Remiss gällande ändrade regler för fiske efter ål i havet

  Havs- och vattenmyndigheten vill ha synpunkter på bifogat förslag till föreskrifter och konsekvensutredning. Förslaget gäller dels att fastställa förbudsperiod för fiske efter ål i havet, dels ändrade regler om sumpning av ål under 2023/2024.

 9. Rapportnummer: f-Fakta 2004:18 Publiceringsår: 2004

  f-Fakta 2004:18 Den gåtfulla ålen

  Den gåtfulla ålen tillhör de mer udda fiskarterna i vår fauna. Även om många av ålens gåtor har fått sina svar, kvarstår frågor som var och hur den leker i Sargassohavet och varför mängden invandrande glasål har minskat så dramatiskt. Trots stora ansträngningar har man heller inte lyckats kläcka rom för odling i kommersiell skala.

 10. Publicerad: 22 september 2023

  Påminnelse om förbudsperiod för fiske av ål i havet

  Förbudsperioden är mellan 1 oktober 2023 till den 31 mars 2024. Förbudet omfattar all form av form av fiskeaktivitet efter ål, vilket innebär att det från och med 1 oktober även är förbjudet att landa och sumpa sin ålfångst.