Sökresultat

  • Vrak (6)
  • Farliga ämnen (5)
  • Havsförvaltning (2)
  • Sjöfart (3)

  • Miljöhot (6)

  • Faktasida (6)

  • Senaste året (6)

  • Sortera på senast uppdaterad
  • Sortera på sidans namn
Faktasida: Vrak

Vrak

Längs Sveriges kuster ligger hundratals vrak som riskerar att läcka miljöfarliga ämnen som kan skada växter, djur och människor. Vi ansvarar för att samordna arbetet med undersökning och sanering av sjunkna vrak i svenska vatten. Först ut att saneras är fiskefartyget Thetis i Skagerrak.

Faktasida: Thetis

Thetis

Under 2017 sanerade HaV ett av Sveriges miljöfarliga vrak, fiskefartyget Thetis. Här har vi samlat frågor och svar om Thetis och om vraksanering.

Faktasida: Saneringen av vraket Thetis

Saneringen av vraket Thetis

Den första saneringen av miljöfarliga vrak i svenska vatten är avslutad. Totalt kunde 730 liter olja pumpas upp från vraket Thetis utanför Smögen i Sotenäs kommun.

Faktasida: Måseskärsvraken

Måseskärsvraken

Väster om Måseskär i Skagerrak finns ett område där 28 fartyg sänktes efter andra världskrigets slut. Låga halter av kemiska stridsmedel har uppmätts i sediment och fisk under årens lopp, vilket tyder på att det finns kemiska stridsmedel i fartygens laster.

Faktasida: Vraksanering

Vraksanering

Många av de vrak som finns runt Sveriges kust innehåller stora mängder olja som kan orsaka skador i stora områden om de läcker ut. Men att sanera ett vrak från olja är inte en enkel operation.

Faktasida: Prioritering av vrak

Prioritering av vrak

Vi har fått medel för att sanera vrak för att minska risken för att de läcker ut miljöfarliga ämnen. Att sanera vrak är ett kostsamt projekt och det är viktigt att vi använder medlen till att göra störst miljönytta genom att avlägsna hotet mot miljön från de vrak som utgör den största risken.

Sidansvarig: Webbredaktionen