Sökresultat

 • Vrak (11)
 • Farliga ämnen (7)
 • Havsförvaltning (1)
 • Publikation (1)
 • Rapport (1)

 • Miljöhot (10)
 • Publikationer (1)

 • Faktasida (10)
 • Publikation (1)

 • Senaste dagen (1)
 • Senaste veckan (1)
 • Senaste månaden (7)
 • Senaste året (11)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Vrak

Vrak

Längs Sveriges kuster ligger hundratals vrak som innehåller miljöfarliga ämnen. När dessa slutligen läcker ut sitt innehåll i den marina miljön riskerar det att skada växter, djur och människor. Havs- och vattenmyndigheten ansvarar för att samordna arbetet med undersökning och bärgning av miljöfarliga ämnen och spökgarn från fartygsvrak i svenska vatten.

Faktasida: Skytteren

Skytteren

Fartyget Skytteren sjönk år 1942 på västkusten. Vraket anses vara det mest miljöfarliga i svenska vatten. Under 2018 undersöktes vraket av HaV och Försvarsmakten.

Faktasida: Sandön och Hoheneichen

Sandön och Hoheneichen

Fartygen Sandön och Hoheneichen sjönk år 1975 respektive 1959 utanför Skånes kust. Under 2018 genomförde HaV undersökningar av vraken och operationer för att bärga olja från dem.

Faktasida: Lindesnäs

Lindesnäs

Under augusti och september 2019 ledde HaV arbetet med att undersöka och tömma fartygsvraket Lindesnäs på olja. Sammanlagt tömdes vraket på 299 kubikmeter (299 000 liter) olja.

Faktasida: Måseskärsvraken

Måseskärsvraken

Väster om Måseskär i Skagerrak finns ett område där 28 fartyg sänktes efter andra världskrigets slut. Låga halter av kemiska stridsmedel har uppmätts i sediment och fisk under årens lopp, vilket tyder på att det finns kemiska stridsmedel i fartygens laster.

Faktasida: Frågor och svar om vrak

Frågor och svar om vrak

Här har vi samlat vanliga frågor och svar om bärgning av olja och spökgarn från fartygsvrak.

Faktasida: Thetis

Thetis

Fiskefartyget Thetis sjönk år 1985 utanför Smögen. HaV har lett arbetet med att bärga olja och spökgarn från vraket.

Faktasida: Finnbirch

Finnbirch

Fartyget Finnbirch sjönk öster om Öland år 2006. Vraket bedöms vara ett av de 30 mest miljöfarliga vraken på svenskt vatten. Under 2019 kommer vraket att undersökas och tömmas på olja och spökgarn. Vraket prioriteras eftersom det läcker olja.

Publikation: Undersökning av biota i anslutning till dumpade fartyg med kemisk ammunition

Undersökning av biota i anslutning till dumpade fartyg med kemisk ammunition

På uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten utfördes en undersökning i ett dumpningsområde utanför Måseskär där fartyg lastade med kemiska stridsmedel sänktes efter andra världskriget. Studien innebar fiske efter fisk och skaldjur under 2016 och 2017 i närheten av dessa vrak och analyser av fångsten.

Faktasida: HaV:s arbete med vrak åren 2017-2018

HaV:s arbete med vrak åren 2017-2018

Fyra av de 30 mest miljöfarliga vraken i svenska vatten - Thetis, Sandön, Hoheneichen och Skytteren har undersökts under 2017 och 2018. I tre fall har också oljebärgningsoperationer genomförts. Under 2019 fortsätter HaV arbetet med miljöfarliga vrak, vilket innebär undersökningar av vrak, bärgning av olja samt spökgarn.