Sökresultat

Vattenbruk (22)
Fiskar (5)
Fiskevård (4)
Fritidsfiske (2)
Främmande arter (2)
Föreskrift (1)
Handel (1)
Lagstiftning (1)
Miljödata (1)
Miljökvalitetsnormer (1)
Publikation (10)
Rapport (4)
Regeringsuppdrag (1)
Statistik (1)
Tillstånd (3)
Tillsynsvägledning (2)
Vattenverksamhet (4)
Vägledning (3)
Yrkesfiske (2)

Arter (1)
Vägledningar (5)
Föreskrifter (1)
Data och statistik (1)
Publikationer (9)

Faktasida (13)
Publikation (9)

Senaste veckan (1)
Senaste månaden (2)
Senaste året (20)
Mer än ett år sedan (2)

Sortera på senast uppdaterad
Sortera på sidans namn

Vattenbruk

Havs- och vattenmyndigheten har det nationella ansvaret för tillsynsvägledning gällande vattenbruk inom miljöbalkens område. Myndigheten har även föreskriftsrätt för viss flyttning och utsättning av fisk enligt fiskelagstiftningen och ger vägledning inom det området.

Genetiskt modifierade vattenlevande organismer

För att hantera genetiskt modifierade organismer (GMO) krävs en anmälan och/eller tillstånd från den ansvariga tillsynsmyndigheten.

Vattenbruk omfattas av miljöbalkens krav

Syftet med miljöbalken är att främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer kan tillförsäkras en hälsosam och god miljö. Alla åtgärder som kan få betydelse för de intressen balken avser att skydda berörs.

Annan lagstiftning om vattenbruk

Vattenbruk omfattas också av krav som regleras genom annan lagstiftning och som faller inom andra myndigheters ansvarsområden.

Datainsamling inom EU:s gemensamma fiskerpolitik

Data Collection Framework, DCF, är en ram för att EU-länderna ska kunna samla in, hantera och dela data och statistik från yrkesfisket, fritidsfisket och vattenbruket.

Översikt av tekniker för odling av vattenlevande organismer i Sverige 

Rapporten är en kunskapssammanställning om odlingstekniker och dess belastning/påverkan på miljön utifrån naturvetenskapliga aspekter och publicerade data.

AquAdvantagelax – första genetiskt modifierade djuret att säljas för humankonsumtion

Forskare i Kanada har använt genetisk modifiering för att ta fram en snabbväxande lax. Laxen är idag godkänd för försäljning i Kanada. Denna rapport beskriver arbetet med att ta fram laxen, samt hur de nordamerikanska myndigheterna bedömt riskerna med odling och konsumtion av fisken.

Fiskodling Omnefjärden

Miljömål: M 8673-15

Rättsfall om vattenbruk

Här samlar vi domar för intressanta rättsfall om vattenbruk

f-Fakta 2003:14 Pigg som en mört?

Om fiskars sjukdomar och parasiter