Datainsamling inom EU:s gemensamma fiskerpolitik

Hitta på sidan

Data Collection Framework, DCF, är en ram för att EU-länderna ska kunna samla in, hantera och dela data och statistik från yrkesfisket, fritidsfisket och vattenbruket.

I Sverige har vi ansvar för genomförandet och samordningen av det nationella datainsamlingsprogrammet. Mer information om DCF finns på vår engelska webb.

Havs- och vattenmyndigheten är också stödmyndighet till Jordbruksverket gällande handläggning av ansökningar om stöd och utbetalning för åtgärden Datainsamling inom Europeiska havs- och fiskerifonden, EHFF. För mer information om EHFF läs på Jordbruksverkets hemsida.

Publicerad: 2014-02-10
Sidansvarig: Webbredaktion