Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Skyddade områden

Skyddade områden

Våra ekosystem är utsatta för olika slags störningar och påverkan. Det kan leda till att värdefulla livsmiljöer och arter försvinner. Vi ansvarar för den biologiska mångfalden i hav, sjöar och vattendrag. Det innebär även skydd av naturtyper och arter i dessa miljöer.

Hotade arter kan behöva åtgärdsprogram. Då formuleras konkreta åtgärder och särskilda insatser som behövs för att bevara dem.

Läs om åtgärdsprogram för havsmiljön

Läs om åtgärdsprogram för sötvatten

Värdefulla naturmiljöer kan skyddas på olika sätt. Det finns till exempel naturskyddsområden, Natura 2000-områden och biotopskyddsområden. Ett fåtal av dessa omfattar havs- och vattenmiljöer, men de beräknas bli fler.

Genom att skydda naturområden bidrar Sverige till att uppfylla FN:s konvention om biologisk mångfald och de svenska miljömålen som riksdagen har beslutat om.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Skyddade områden

Publicerad: 2013-07-08
Uppdaterad: 2014-03-07

Sidansvarig: Webbredaktionen