Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Produktionsparti

Jag ska göra ett produktionsparti av all torsk jag fått in. Hur får jag blanda torsken, innan eller under tiden jag producerar?

Du får blanda exempelvis hel torsk och huvudkapad torsk i ett produktionsparti när du exempelvis ska skära file.  Du måste alltid ange de ingående partierna i ett produktionsparti. När du rapporterar ett produktionsparti får det de egenskaper som de inblandade partierna har tillsammans när de är färdigproducerade. Produktionspartiet måste rapporteras innan du rapporterar försäljningar från det. Ett produktionsparti ska rapporteras senast nästkommande vardag (även om ingen försäljning har skett).

Jag ska skära file av flera partier med samma art och produktform men de är fångade med olika redskap - Är det okej att slå ihop?

Det är okej förutsatt att de olika redskapskategorierna som har använts för att fånga de ingående partierna rapporteras när du skapar produktionspartiet. De använda redskapskategorierna ska även redovisas till konsument. Se även Hur skapar jag som fångstmottagare/grossist partier efter första försäljningen?

Jag ska skära file av flera partier med samma art och produktform men de kommer från olika båtar - får jag slå ihop sådana partier?

Ja det får du göra förutsatt att det sker efter första försäljningen (försäljningen mellan fiskare och förstahandsmottagare). Vid din rapportering av produktionspartiet så kan du välja mellan att ange samtliga fartyg eller att endast redovisa att produktionspartiet kommer från "flera fartyg" vilket innebär att du inte behöver rapportera fartygsnamnen. Se även Hur skapar jag som fångstmottagare/grossist partier efter första försäljningen?

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut