Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Främmande arter

Hur kan jag hindra spridning av främmande arter?

Invasiva främmande arter är ett problem som hanteras både nationellt och internationellt. Men det finns insatser som vi enskilt kan bidra med för att hindra spridningen av främmande arter i våra hav, sjöar och vattendrag.

Det är oerhört svårt, om inte omöjligt att bli av med främmande arter som har etablerat sig i vattenmiljöer. Därför är det bra att ha kunskap om hur främmande arter sprids och vad det kan leda till. Då går det också att aktivt hindra att det sker.

Det är mer kostnadseffektivt för att arbeta med förebyggande åtgärder. Illustration.

Det är väsentligt mer kostnadseffektivt och miljömässigt skonsamt att arbeta med förebyggande åtgärder jämfört med vad som krävs om arterna introduceras, klarar att etablera sig och sprida sig vidare i ett nytt område.

För fritidsbåtägare och dykare

Din båt kan flytta organismer mellan vattenområden. Alger och smådjur kan fastna i dragg, tågvirke, propellrar och ankarlinor, och i redskap som nät och ryssjor. En del av dessa arter, bland annat vandrarmusslan, är dessutom tåliga mot uttorkning.

Rensa båt och redskap, och torka helst redskap och utrustning innan den används på någon ny plats. För svenska kusterna räknas Östersjön och Västerhavet som olika platser, men var observant vid alla förflyttningar av båt och redskap mellan vattenområden.

Tänk på att vatten under durken kan fungera som en liten pool för vattenorganismer. Pumpa ut vattnet innan du åker till nästa vattenområde. Töm också dunkar med vatten från hav och sjöar där du hämtade det.   

Rengör eller torka även dykutrustningen så att du inte får med dig växtdelar eller smådjur till nästa område.

För vattenbrukare

Ta inte in vattenlevande organismer för odling eller annan förvaring i Sverige utan tillstånd. Jordbruksverket utfärdar tillstånd för import och införsel, och länsstyrelsen utfärdar tillstånd för utsättning.

För fiskhandlaren eller restaurangägaren

Förpackningsmateriel för till exempel ostron kan bestå av makroalger som inte finns i svenska vatten. De ska inte slängas ut i havet. Följ förbudet att sumpa levande, importerade skaldjur.

För sport- eller fritidsfiskare

All utsättning och flyttning av fisk, skaldjur och musslor kräver tillstånd från länsstyrelsen. Införsel/import av levande djur kräver tillstånd från Jordbruksverket.

Använd endast agn av som kommer från de vatten du fiskar för att undvika att sprida sjukdomar och parasiter.

Se till att din båt, dina redskap och annan utrustning är torra och rena innan du tar dem till ett nytt vattenområde. Då minskas risken att sprida skadliga sporer, larver, ägg och mikroorganismer. Detta är särskilt viktigt vid flytt av båtar och redskap från vatten med signalkräfta till vatten med flodkräfta då risken är stor att föra med sig kräftpesten.

För ägare av akvarier och dammar

Släpp aldrig ut djur eller växter i naturen då du tröttnat på dem. Även om de själva inte alltid överlever kan de bära på sjukdomar eller parasiter som kan smitta inhemska arter. Det kan få allvarliga konsekvenser.

För utlandsresenärer eller importörer

På Jordbruksverkets hemsida kan du läsa mer om vilka tillstånd som krävs för att ta med arter från andra länder.

Rapportera nya eller främmande arter!

Det är viktigt att veta om nya arter dyker upp i våra svenska vatten, men även var de främmande arter som vi redan vet om finns och hur de sprider sig. Rapportera gärna om du ser något som du tror kan vara intressant. Du kan rapportera till Artportalen.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Främmande arter