Engelskt marskgräs | Spartina anglica

Engelskt marskgräs är en främmande art som förekommer i Sverige.

Fakta

  • Latinskt namn: Spartina anglica
  • Svenskt namn: engelskt marskgräs
  • Organism: växter
  • Livsmiljö: Sötvatten
  • Ursprung: England
  • Första fynd i Sverige: 2007
  • Risk för att vara invasiv i Sverige (riskklass): 0 - ej tillämpbar/ ej riskklassificerad
  • Ansvarig myndighet: Havs- och vattenmyndigheten
  • Artfakta: Om Engelskt marskgräs i Artdatabanken
  • Faktablad: Ladda ner faktablad Pdf, 176.9 kB.
Publicerad: 2021-03-15
Sidansvarig: Webbredaktion