Sydfyrling | Crassula helmsii

Sydfyrling är en främmande art som förekommer i Sverige.

Hitta på sidan

Fakta

Hur känns de igen?

Sydfyrling är en vattenlevande växt som kan anta olika tillväxtformer beroende på rådande förhållanden och kan agera som en nedsänkt eller semi-terrestrisk art. Plantorna blir mellan 10 och 130 centimeter långa. De kan växa mycket tätt, och ser något olika ut beroende på var de växer.

Bladen är små (max 24 millimeter långa och en knapp millimeter breda), lätt ovala och sitter parvis på millimetertjocka, rundade stjälkar. Den blommar med små vita eller ljusrosa blommor.

Vår inhemska fyrling, Crassula aquatica är mindre än sydfyrlingen och har mindre utbredda grenar samt saknar skaftade blommor. Smålånke Calitriche palustris kan förväxlas med sydfyrling vid en första anblick, men deras stammar håller sig alltid under vattenytan och de har en tydlig hack i bladspetsen, vilket skiljer dem från sydfyrling. Sydfyrlings blad är sammanväxta vid basen och har en spetsig ände.

Känn igen arten

Grön växt.

Sydfyrling. Illustration av Jakob Robertsson/Typoform.

Svenska fynd

Länsstyrelsen i Skåne beskrev i november 2016 den första, kända växtplatsen för sydfyrling i naturen.

Idag finns den rapporterad på totalt tre platser i landet.
Den återfanns i en dagvattendamm i Berga nära Helsingborg. Lokalen sanerades av Länsstyrelsen Skåne.
Den finns även på en lokal i Norrtälje 2022 och utanför Halmstad 2023.

Grön växt med vita blommor.

Foto: Ashley Balsam Baz CC by 2.0.

Hur lever de?

Sydfyrling är en flerårig suckulent som kan kolonisera olika sötvattenmiljöer som sjöar och floder ned till tre meters djup, våtmarker, träsk och diken.

Den tolererar stora klimatvariationer, och klarar både temperaturer på 30 plusgrader och kyla ned till 6 minusgrader. Den klarar även perioder med uttorkning, och den saknar viloperiod. Det innebär att den kan växa året om.

Sydfyrling förökar sig framför allt vegetativt, där små bitar av växten lossnar och bildar en ny planta. Det räcker med en bit på fem millimeter för att en ny planta ska uppstå.

Dessa sprids med vattnet, men även genom att fastna på vilda och tama djur eller på utrustning som människor flyttar mellan vattendrag.

Sydfyrling har också en könlig förökning, men det är oklart om fröbildning förekommer i Europa.

Hur kom de hit?

Sydfyrling är infödd i Australien och Nya Zeeland och har etablerat sig som en exotisk invasiv art i många delar av Europa, särskilt Storbritannien och Tyskland. Den kan också oavsiktligt följa med andra arter som säljs inom trädgårdshandeln.

Det är oklart hur den har spritt sig till den första svenska lokalen, men sydfyrling finns till försäljning även i Sverige (2024).

Möjliga effekter

Sydfyrling har förmågan att bilda täta bestånd med upp till 100% täckning, vilket leder till många negativa miljömässiga och ekonomiska konsekvenser, inklusive förträngning av inhemska växtarter, minskad biologisk mångfald, försämrad vattenkvalitet och flöde, hindrande av rekreationella aktiviteter som fiske, bad och båt/kanot åkning och minskad estetiskt värde.

Sydfyrling är extremt svår och kostsam att kontrollera, och dess förmåga att bilda nya växter vegetativt från små fragment underlättar dess spridning till nya platser.
Små och lokala populationer kan vara möjliga att utrota, medan arbetet försvåras avsevärt om arten sprids ytterligare.

Rapportera fynd

Om du hittar vad du misstänker är ett fynd av arten kan du rapportera det i Rappen.

Hindra spridning i svenska vatten

Handeln med och möjlig flykt av sydfyrling genom akvarie- och vattenträdgårdsindustrin kan spela en stor roll för dess spridning till nya platser. Dessutom kan transporten av denna växt på utrustning så som båtar, kanoter, badleksaker och fiskeutrustning eller genom vilda djur som förflyttar sig mellan vattendrag också spela en roll för lokal spridning.

Publicerad: 2016-11-07
Uppdaterad: 2024-06-07
Sidansvarig: Webbredaktion