Sydfyrling | Crassula helmsii

Sydfyrling är en främmande art som förekommer i Sverige.

Hitta på sidan

Fakta

Hur känns de igen?

Sydfyrling är en akvatisk kärlväxt som kan växa både under vatten, flytandes vid ytan och halvvägs upp på fuktiga marker (semi-akvatiskt). Plantorna blir mellan 10 och 130 centimeter långa. De kan växa mycket tätt, och ser något olika ut beroende på var de växer.

Bladen är små (max 24 millimeter långa och en knapp millimeter breda), lätt ovala och sitter parvis på millimetertjocka, rundade stjälkar. Den blommar med små vita eller ljusrosa blommor.

Känn igen arten

Grön växt.

Sydfyrling. Illustration av Jakob Robertsson/Typoform.

Sydfyrling/vattenkrassula.

Första fyndet av sydfyrling i Sverige gjordes 2016 i Helsingborg. Foto: Ashley Basil/CC 2.0

Svenska fynd

Länsstyrelsen i Skåne beskrev i november 2016 den första, kända växtplatsen för sydfyrling i naturen.

Den återfanns i en dagvattendamm i Helsingborgsområdet Berga.

Rapportera fynd

Om du hittar vad du misstänker är ett fynd av arten kan du rapportera det i Rappen.

Hur lever de?

Sydfyrling är en flerårig suckulent som kan kolonisera olika sötvattenmiljöer som sjöar och floder ned till tre meters djup, våtmarker, träsk och diken.

Den tolererar stora klimatvariationer, och klarar både temperaturer på 30 plusgrader och kyla ned till 6 minusgrader. Den klarar även perioder med uttorkning, och den saknar viloperiod. Det innebär att den kan växa året om.

Sydfyrling förökar sig framför allt vegetativt, där små bitar av växten lossnar och bildar en ny planta. Det räcker med en bit på fem millimeter för att en ny planta ska uppstå.

Dessa sprids med vattnet, men även genom att fastna på vilda och tama djur eller på utrustning som männisor flyttar mellan vattendrag.

Sydfyrling har också en könlig förökning, men det är oklart om fröbildning förekommer i Europa.

Hur kom de hit?

Det är en växt som är populär att ha i trädgårdsdammar och akvarier. Handeln med arten har inneburit att den spridit sig till naturliga miljöer i England, Tyskland och flera andra europeiska länder. Den kan också oavsiktligt följa med andra arter som säljs inom trädgårdshandeln.

Det är oklart hur den har spritt sig till den första svenska lokalen, men sydfyrling finns till försäljning även i Sverige.

Möjliga effekter

Vattenkrassula växer snabbt, är tålig och konkurrenskraftig. Det innebär att den har kapacitet att relativt snabbt bilda täta och täckande mattor över vattenytor. Det påverkar både vattenflöden, vattnets kemi och det lokala växt- och djurlivet där den dominerar.

Täta bestånd av sydfyrling utgör också ett kompakt fysiskt hinder som påverkar möjligheter till fiske, båt- och friluftsliv.

Hindra spridning i svenska vatten

Små och lokala populationer kan vara möjliga att utrota, medan arbetet försvåras avsevärt om arten sprids ytterligare. Lokalen med sydfyrling utanför Helsingborg saneras av Länsstyrelsen i Skåne.

Då det räcker med att mycket små bitar av växten hamnar i naturen för att den ska sprida sig, är det viktigt att hantera akvarier och trädgårdsdammar på ett aktsamt sätt.

Publicerad: 2016-11-07
Sidansvarig: Webbredaktion