Hur ska jag rapportera när en produkt lämnar tulltaxa 03 och därmed inte längre omfattas av spårbarhetskraven?

När ett parti (eller delar av) lämnar tulltaxa 03 så omfattas den inte längre av spårbarhetskraven. Dock ska händelsen som sådan rapporteras till HaV genom att du rapporterar en terminering av partiet. Försäljningar till slutkonsument ska också termineras i spårbarhetssystemet. Se bild.

Illustration - När ska jag terminera partier.
Publicerad: 2017-09-21
Sidansvarig: Webbredaktion