Vilka produkter ingår i tulltaxa 03 – och omfattas därför av spårbarhetskraven?

Spårbarhetskraven gäller alla fiskeri- och vattenbruksprodukter som omfattas av kapitel 3 samt alger för livsmedelsändamål i kapitel 12 i tulltaxan och som är fångade av EU-fartyg och först landade och sålda inom EU. Även vattenbruksprodukter inom kapitel 3 och 12 omfattas om de är odlade inom EU:s havsområden. I tabellen nedan finns en förenklad översikt över de produkter som omfattas av kapitel 3 i tulltaxan.

Tabell.Förstora bilden

Vad ingår i tulltaxa 03 – och omfattas därav av spårbarhetskraven?

Fiskeri och vattenbruksprodukter som importerats till gemenskapen från tredje land omfattas inte av spårbarhetssystemet. I de fall ett nytt parti bildas genom att blanda produkter som omfattas av spårbarhetskraven med produkter som importeras, så omfattas även de importerade produkterna av spårbarhetskraven.

Om du som aktör hanterar de produkter som omfattas enligt ovan så är du skyldig att följa spårbarhetskraven.

Läs mer vad som gäller i följande förordningar:

Publicerad: 2015-11-24
Uppdaterad: 2019-01-03
Sidansvarig: Webbredaktion