Vad gäller mig som förstahandsmottagare?

Förstahandsmottagare är företag registrerade hos HaV som köper eller förmedlar fisk från yrkesfiskarna. Det är bara registrerade förstahandsmottagare som får köpa fiskeriprodukter direkt av fiskare. Ett undantag är slutkonsumenter som köper mindre än 30 kilo på en dag. Läs här hur du registrerar dig som förstahandsmottagare

Förstahandsmottagare är skyldiga att lämna avräkningsnotor och i vissa fall deklarationer om överlåtelse till oss. Mycket av den spårbarhetsinformation som ska lämnas vidare till köparen finns i dessa dokument. I normalläget är det förstahandsmottagaren eller den som inför eller importerar fiskeriprodukter som rapporterar information om det ursprungliga partiet i det svenska spårbarhetssystemet. Denna information återanvänds sedan av dem du säljer till. Alla förstahandsmottagare är även skyldiga att ge sålda partier unika identitetsnummer. Identitetsnumrets format ska följa GS1 standard och varje företag får en nummerserie av GS1 eller HaV. 

Se även rubriken Märkning.

Publicerad: 2015-12-14
Sidansvarig: Webbredaktion