När och hur får partier slås ihop eller delas?

Partier får endast delas eller slås ihop med andra partier efter det första försäljningstillfället (mellan fiskare och förstahandsmottagare) eller om en deklaration om övertagande upprättats. Vid ihopslagning av partier så måste dessa vara av samma art och av samma produktionsmetod (fiskad/odlad).

Du får dock blanda exempelvis ett parti hel torsk och ett parti huvudkapad torsk i ett nytt parti när du exempelvis ska skära file. När du sedan rapporterar det sammanslagna partiet får det de egenskaper som de inblandade partierna har tillsammans när de är färdigproducerade (se även produktionspartier).

Partier från olika fartyg kan därav också slås samman så länge som ovanstående gäller. Läs mer om principerna för partiindelning här.

Publicerad: 2016-11-21
Uppdaterad: 2018-03-09
Sidansvarig: Webbredaktion