Vad gäller då jag köper partier från andra EU-länder - så kallad införsel?

I de fall du som grossist inför partier från andra EU-länder är de skyldiga att till spårbarhetssystemet tillhandhålla information om införda partier. Vilket innebär att principerna för partiindelning även gäller för mottagna partier, det vill säga den som inför partier till Sverige måste ställa motsvarande krav på sina leverantörer.

Publicerad: 2016-02-24
Sidansvarig: Webbredaktion