HaV lämnar förslag på försök med kamerabevakning på fiskefartyg

För att säkra att landningsskyldigheten efterlevs, lämnar Havs- och vattenmyndigheten, HaV, idag förslag till regeringen på hur försök med kamerabevakning på fiskefartyg kan genomföras. HaV baserar förslaget på frivilligt deltagande och att det bör pågå i mellan ett till tre år. Försöket kommer att kosta knappt åtta miljoner kronor.

- Vi föreslår att försöket ska bygga på frivillighet. Lärdomar från andra länder visar att chanserna till ett lyckat genomförande ökar om vi har fisket med oss, säger Niclas Törnell, chef för avdelningen fiskförvaltning.

Fartygen som bör ingå i försöket kommer från olika segment och är utvalda då det finns indikationer på att landningsskyldigheten inte efterlevs i dessa segment. Dessutom behöver kunskapsläget om utkast och bifångster i dessa segment förbättras.

 • bottentrålfiske efter fisk och kräfta
 • bottentrålfiske efter räka
 • pelagiskt fiske med trål

Förslagsvis bör cirka fem fartyg från varje segment ingå i försöket, totalt cirka 15 fartyg.

- Om ett försök med kamerabevakning blir verklighet, ser vi möjligheter att systemet kan förbättra kontrollen av fisket generellt och att vi kan samla in data med hjälp av kamerorna på fartygen, säger Niclas Törnell.

Om regeringen fattar beslut att genomför försöket, beräknar HaV att det pågår i knappt tre år.

- Vi föreslår en successiv infasning av de tre föreslagna segmenten. Fartygen bör vara utrustade med kamerabevakningssystem under minst ett år, för att kunna testa systemets pålitlighet under varierande väderförhållanden och säsongsförändringar, säger Niclas Törnell

HaV bedömer de totala kostnaderna till knappt 8 mkr.

I denna utredning har HaV samrått med:

 • SLU
 • Kustbevakningen
 • Jordbruksverket
 • Transportstyrelsen
 • Sveriges Fiskares Producentorganisation (SFPO)
 • Swedish Pelagic Federation Producent Organisation (SPF)
 • Norrbottens Kustfiskare Producentorganisation (NKPO)
 • Sportfiskarna
 • Världsnaturfonden (WWF)
 • Marine Stewardship Councils (MSC)

Regeringsuppdrag om kamerabevakning på fiskefartyg

Rapport - Förslag till utformning av försök med kameraövervakning av fiskefartygPDF

2020-01-13
Rapporten uppdaterad med Sveriges Fiskares Producentorganisation, SFPO:s samrådssvar som i tidigare version fallit bort.

Publicerad: 2019-12-18
Sidansvarig: Webbredaktion