Sveriges badvattenkvalitet 2018

De allra flesta EU-baden i Sverige har en god vattenkvalitet. Inför badsäsongen 2018 klassificeras badvattenkvaliteten utifrån prover tagna under badsäsongen 2017 som utmärkt, bra eller tillfredsställande för 405 av Sveriges 441 EU-bad, vilket motsvarar 91,8 %. Allt fler av EU-baden har fått klassificeringen utmärkt, från 333 inför 2017 års badsäsong, till 353 EU-bad inför 2018 års badsäsong.

Omslag till rapport.

Sammanfattning

Badvattenkvaliteten är viktig för många människor. Den påverkar planering av semester och fritidsaktiviteter. Arbetet enligt regelverken för EU-bad ger dig som badar goda möjligheter att välja ett bad med bra kvalitet Kommunerna ansvarar för att kontrollera och säkerställa att EU-baden har god badvattenkvalitet.

De ser till att prover tas, gör bedömningar om skadliga alger eller avfall finns, informerar på webbplatsen Badplatsen och skyltar vid badplatserna. Det som analyseras i proverna är förekomsten av två typer av indikatorbakterier (E. coli och Intestinala enterokocker). EU-badsymbolen fungerar som en kvalitetsstämpel på att badet kontrolleras enligt reglerna. De allra flesta EU-baden i Sverige har en god vattenkvalitet.

Två svenska EU-bad har fått klassificeringen dålig badvattenkvalitet, tre färre än förra året. Övriga EU-bad har inte kunnat klassificeras eftersom de är nytillkomna (2 bad) eller otillräckligt provtagna (32 bad). Den svenska klassificeringen som syns på webbplatsen Badplatsen är den som gäller för svenska bad.

Även EU-kommissionen gör en klassning av EU-baden i Sverige, som inför 2018 skiljer sig från den svenska klassificeringen beroende på tekniska orsaker. Denna rapport är i huvudsak skriven för att informera om klassificeringen av svenska EU-bad inför 2018. Vi beskriver också hur badplatserna sköts och kontrolleras.

Den som vill veta mer om lagstiftningen, eller behöver specifika anvisningar för förvaltningsarbetet, kan läsa den vägledning kring EU-bad som Havs- och vattenmyndigheten tagit fram i samarbete med Folkhälsomyndigheten,

Publicerad: 2018-05-15
Uppdaterad: 2018-05-23
Sidansvarig: Webbredaktion