Sveriges badvattenkvalitet 2017

De allra flesta EU-baden i Sverige har en god vattenkvalitet. Inför badsäsongen 2017 klassificeras badvattenkvaliteten som "utmärkt", "bra" eller "tillfredsställande" för 400 av Sveriges 444 EU-bad, vilket motsvarar 90,1 %. Det är en ökning jämfört med tidigare år och antalet bad som provtagits på ett korrekt sätt har också ökat.

Omslag till rapport.

Sammanfattning

Badvattenkvaliteten är viktig för många människor. Den påverkar planering av semester och fritidsaktiviteter. Arbetet enligt regelverken för EU-bad ger dig som badar goda möjligheter att välja ett bra bad!

Kommunerna ansvarar för att kontrollera och säkerställa att EU-baden har god badvattenkvalitet. De ser till att prover tas, gör bedömningar om skadliga alger eller avfall finns, informerar på webbplatsen Badplatsen och skyltar vid badplatserna. Det som provtas är två typer av indikatorbakterier (E. coli och Intestinala enterokocker). EU-badsymbolen fungerar som en kvalitetsstämpel på att badet kontrolleras enligt reglerna.

De allra flesta EU-baden i Sverige har en god vattenkvalitet. Inför badsäsongen 2017 klassificeras badvattenkvaliteten som "utmärkt", "bra" eller "tillfredsställande" för 400 av Sveriges 444 EU-bad, vilket motsvarar 90,1 %. Det är en ökning jämfört med tidigare år och antalet bad som provtagits på ett korrekt sätt har också ökat.

Fem svenska EU-bad (1,1 %) har fått klassificeringen "dålig" badvattenkvalitet, fyra färre än förra året. För de här baden behövs utredningar om källor till föroreningar och möjliga åtgärder.

Klassificeringar för Sveriges EU-bad inför badsäsongen 2017

Den svenska klassificeringen som syns på webbplatsen Badplatsen är den som gäller för svenska bad. Även EU-kommissionen och EEA gör en klassning av EU-baden i Sverige, som i vissa fall kan skilja sig något från den svenska klassificeringen. Inom EU arbetar man för ökad samsyn kring hur klassificeringarna bör gå till. I år skiljer det mindre än tidigare år mellan den europeiska klassningen och vår nationella.

Denna rapport är skriven för att informera om klassificeringen av svenska EU-bad inför 2017. Den som vill veta mer om lagstiftningen, eller behöver specifika anvisningar för förvaltningsarbetet, kan läsa den vägledning kring EU-bad som Havs- och vattenmyndigheten tagit fram i samarbete med Folkhälsomyndigheten.

Publicerad: 2017-05-18
Uppdaterad: 2018-05-16
Sidansvarig: Webbredaktion