Hitta på sidan

Sveriges badvattenkvalitet 2023

I denna årligt återkommande rapport ger Havs- och vattenmyndigheten en lägesbeskrivning av Sveriges EU-bad inför kommande badsäsong. Här beskrivs Sveriges kommuners arbete med badvattenkvalitet och vilka regler som styr arbetet. Rapporten riktar sig både till kommuner och till dig som badar.

Omslag för publikation

Sammanfattning

Badvattenkvaliteten är viktig för många människor. Den påverkar planering av semester och fritidsaktiviteter. Arbetet enligt regelverken för EU-bad ger dig som badar goda möjligheter att välja ett bad med bra kvalitet.

Kommunerna ansvarar för att kontrollera och säkerställa att EU-baden har god badvattenkvalitet. De bedriver övervakning, gör bedömningar om algblomningar eller avfall finns, informerar på webbplatsen Badplatsen och skyltar vid badplatserna. Det som analyseras i proverna är förekomsten av två typer av indikatorbakterier (E. coli och intestinala enterokocker). EU-badsymbolen fungerar som en kvalitetsstämpel på att badet kontrolleras enligt reglerna.

De allra flesta EU-baden i Sverige har en god vattenkvalitet. Inför badsäsongen 2023 klassificeras badvattenkvaliteten utifrån prover tagna under de senaste fyra badsäsongerna som utmärkt, bra eller tillfredsställande för 421 av Sveriges 461 EU-bad, vilket motsvarar cirka 91 %. Totalt har 359 EU-bad fått klassificeringen utmärkt inför 2023 års badsäsong, jämfört med 356 inför 2022 års badsäsong.

Tolv EU-bad har fått klassificeringen dålig badvattenkvalitet, en minskning med tre bad jämfört med förra året. Övriga EU-bad har inte kunnat klassificeras eftersom de antingen helt saknar prover från något år och därmed stämplas som ”ny badplats” (4 bad) eller är otillräckligt provtagna (21 bad).

Den svenska klassificeringen som syns på webbplatsen Badplatsen är den som gäller för svenska bad. Även Europeiska Miljöbyrån (EEA) gör en klassificering av EU-baden i Sverige.

Denna rapport är i huvudsak skriven för att informera om klassificeringen av svenska EU-bad inför badsäsongen 2023. Vi beskriver också hur badplatserna sköts och kontrolleras.

Den som vill veta mer om lagstiftningen, eller behöver specifika anvisningar för förvaltningsarbetet, kan läsa den vägledning kring EU-bad som Havs- och vattenmyndigheten tagit fram i samarbete med Folkhälsomyndigheten.

Publicerad: 2023-06-07
Sidansvarig: Webbredaktion