Sveriges badvattenkvalitet 2019

De allra flesta EU-baden i Sverige har en god vattenkvalitet. Inför badsäsongen 2019 klassificeras badvattenkvaliteten utifrån prover tagna under badsäsongerna 2015-2018 som utmärkt, bra eller tillfredsställande för 410 av Sveriges 436 EU-bad, vilket motsvarar 94 procent.

Omslag för publikation

Sammanfattning

Badvattenkvaliteten är viktig för många människor. Den påverkar planering av semester och fritidsaktiviteter. Arbetet enligt regelverken för EU-bad ger dig som badar goda möjligheter att välja ett bad med bra kvalitet Kommunerna ansvarar för att kontrollera och säkerställa att EU-baden har god badvattenkvalitet.

De ser till att prover tas, gör bedömningar om skadliga alger eller avfall finns, informerar på webbplatsen Badplatsen och skyltar vid badplatserna. Det som analyseras i proverna är förekomsten av två typer av indikatorbakterier (E. coli och intestinala enterokocker). EU-badsymbolen fungerar som en kvalitetsstämpel på att badet kontrolleras enligt reglerna. De allra flesta EU-baden i Sverige har en god vattenkvalitet.

Ett svenskt EU-bad har fått klassificeringen dålig badvattenkvalitet. Övriga EU-bad har inte kunnat klassificeras eftersom de är nya EU-bad (1 bad) eller otillräckligt provtagna (24 bad). Den svenska klassificeringen som syns på webbplatsen Badplatsen är den som gäller för svenska bad.

Även EU-kommissionen gör en klassning av EU-baden i Sverige, som inför 2019 skiljer sig från den svenska klassificeringen beroende på tekniska orsaker. Denna rapport är i huvudsak skriven för att informera om klassificeringen av svenska EU-bad inför 2019. Vi beskriver också hur badplatserna sköts och kontrolleras.

Den som vill veta mer om lagstiftningen, eller behöver specifika anvisningar för förvaltningsarbetet, kan läsa den vägledning kring EU-bad som Havs- och vattenmyndigheten tagit fram i samarbete med Folkhälsomyndigheten.

Publicerad: 2019-05-20
Sidansvarig: Webbredaktion