Svensk badvattenkvalitet 2016

Inför badsäsongen 2016 - Havs- och vattenmyndigheten i samarbete med Folkhälsomyndigheten

Omslag till rapport.

Om rapporten

Inom EU ska större offentliga badplatser registreras som EU-bad. På dessa badplatser kontrolleras och klassificeras badvattnet regelbundet med syftet att skydda de badandes hälsa.

Klassificeringen utgår från förekomst av bakterierna Escherichia coli och Intestinala enterokocker då dessa kan tyda på förekomst av avföring i vattnet.

I denna rapport ger HaV tillsammans med Folkhälsomyndigheten en lägesbeskrivning av Sveriges EU-bad inför badsäsongen 2016. Vi beskriver hur vi arbetar med badvattenkvalitet och vilka regler som styr vårt arbete. Rapporten riktar sig till både kommuner och dig som badar.

På vår webbplats Badplatsen finns alla Sveriges EU-bad presenterade. Här finns bland annat information om badplatsens vattenkvalitet, och om det finns problem med alger eller föroreningar. Det finns även information om ett stort antal mindre badplatser som också kontrolleras.

Med hopp om en god sommar med många härliga badupplevelser, och glöm inte att bidra med vad du kan för att bibehålla Sveriges badplatser fina och rena.

Publicerad: 2016-05-19
Sidansvarig: Webbredaktion