Sveriges badvattenkvalitet 2020

De allra flesta EU-baden i Sverige har en god vattenkvalitet. Inför badsäsongen 2020 klassificeras badvattenkvaliteten utifrån prover tagna under de senaste fyra badsäsongerna som utmärkt, bra eller tillfredsställande för 410 av Sveriges 438 EU-bad, vilket motsvarar 94 %. Totalt har 378 EU-bad fått klassificeringen utmärkt inför 2020 års badsäsong, jämfört med 375 inför 2019 års badsäsong.

Omslag för publikation

Sammanfattning

Badvattenkvaliteten är viktig för många människor. Den påverkar planering av semester och fritidsaktiviteter. Arbetet enligt regelverken för EU-bad ger dig som badar goda möjligheter att välja ett bad med bra kvalitet Kommunerna ansvarar för att kontrollera och säkerställa att EU-baden har god badvattenkvalitet.

De ser till att prover tas, gör bedömningar om skadliga alger eller avfall finns, informerar på webbplatsen Badplatsen och skyltar vid badplatserna. Det som analyseras i proverna är förekomsten av två typer av indikatorbakterier (E. coli och intestinala enterokocker). EU-badsymbolen fungerar som en kvalitetsstämpel på att badet kontrolleras enligt reglerna. De allra flesta EU-baden i Sverige har en god vattenkvalitet.

Ett svenskt EU-bad har fått klassificeringen dålig badvattenkvalitet, liksom förra året. Övriga EU-bad har inte kunnat klassificeras eftersom de är nya EU-bad (1 bad) eller otillräckligt provtagna (26 bad). Den svenska klassificeringen som syns på webbplatsen Badplatsen är den som gäller för svenska bad.

Även EU-kommissionen gör en klassning av EU-baden i Sverige, som inför 2020 skiljer sig från den svenska klassificeringen beroende på tekniska orsaker. Denna rapport är i huvudsak skriven för att informera om klassificeringen av svenska EU-bad inför 2020. Vi beskriver också hur badplatserna sköts och kontrolleras.

Den som vill veta mer om lagstiftningen, eller behöver specifika anvisningar för förvaltningsarbetet, kan läsa den vägledning kring EU-bad som Havs- och vattenmyndigheten tagit fram i samarbete med Folkhälsomyndigheten.

Publicerad: 2020-06-02
Sidansvarig: Webbredaktion