Användning av anslag 1:12 under 2015

I den här återrapporteringen redovisar vi användningen av Anslaget 1:12 Åtgäder för havs- och vattenmiljö utifrån olika perspektiv.

Om rapporten

Anslag 1:12 Åtgärder för havs- och vattenmiljö är ett viktigt instrument för att uppnå Sveriges havs- och vattenanknutna miljömål. Anslaget är omfattande och stödjer många skilda verksamheter och aktiviteter. Därav har vi valt att redovisa användningen av anslaget utifrån olika perspektiv.

Vi hoppas att vi på detta sätt kan ge svar på de frågor som olika intressenter kan ha, om inte så kontakta oss gärna så kan kompletterande information fås.

Anslagets omfattning och komplexitet ger också en bakgrund till att förändringar i anslaget nyttjade kan förändras med ett långsiktigt perspektiv. Vi ger i denna återrapportering en bild av hur förändringen är planerad och hur utfallet för senaste året blivit.

Publicerad: 2016-04-19
Sidansvarig: Webbredaktion