Prövningsgrupper för vattenkraftverk - geografiska data

Hitta på sidan

Datat innehåller den geografiska avgränsningen av prövningsgrupper för omprövning av vattenkraftverk enligt den nationella planen för omprövning.

I bilagan till förordning (1998:1388) om vattenverksamheter framgår prövningsgruppernas namn och tidpunkten för när ansökan senast ska lämnas in. Enligt 39 a § i samma förordning ska Havs- och vattenmyndigheten föra en förteckning över prövningsgrupperna samt kartor som visar prövningsgruppernas geografiska avgränsning.

Havs- och vattenmyndighetens föreskrift HVMFS 2020:25

Kartskiktet tillhör föreskriften.

Ändring från 1 december 2022

HaV har beslutat om en ändring i föreskriften HVMFS 2020:25 genom HVMFS 2022:16. Ändringen gäller ändrad prövningsgruppsgräns mellan prövningsgrupperna 108_E_2 (Lungälven och Bjurbäcksälven) och 108_E_3 (Storforsälven). Ändringen gäller från och med den 1 december 2022 och beror på ett reglertekniskt samband som förbisågs vid den ursprungliga prövningsgruppsindelningen.

Villkor

Fri användning​ enligt CC0.

Karttjänster och nedladdning

  • Visningtjänst (WMS): http://geodata.havochvatten.se/geoservices/hav-provningsgrupper-for-vattenkraftverk/ows
  • Tjänst för direktåtkomst (WFS): http://geodata.havochvatten.se/geoservices/hav-provningsgrupper-for-vattenkraftverk/ows
  • Nerladdning: Prövningsgrupper för vattenkraftverk.zip

Dokumentation

Datadokumentation Prövningsgrupper vattenkraften.docx Pdf, 106.9 kB.

Publicerad: 2018-11-09
Uppdaterad: 2022-12-01
Sidansvarig: Webbredaktion