Fokuslista på invasiva främmande arter för miljöövervakare

Syftet med fokuslistan är att uppmuntra miljöövervakare att rapportera främmande arter direkt till Artportalen, både för inspiration och bättre artkunskap. Fokuslistan ska leda till:

Fokuslistan ska leda till:

 • effektivare tidig upptäckt och snabb respons – Rapportera tidigt till Artportalen eller via Rappen eller nya Artfakta för ny introduktion, återintroduktion eller förekomst i nytt utbredningsområde av IAS
 • fler miljöövervakare och inventerare som spanar efter IAS på övervakningslokalen och i omgivningen.
 • att uppmärksamma IAS som fångas genom provtagningsmetodiken, men som inte ingår i undersökningstypen och därmed inte skickas till datavärd eller ingår i databehandling och resultat.

Listan är framtagen för att underlätta för utförare av miljöövervakning att uppmärksamma vissa invasiva främmande. Den baseras på EU:s unionsförteckning och ArtDatabankens risklista (2018) och är filterarad utifrån följande kriterier:

 1. Akvatiska arter (HaV:s ansvar).
 2. Arter på unionsförteckningen som finns i landet eller är ”dörrknackare”.
 3. Arter med riskklasser 3 (PH potentiellt hög) 4 (HI hög risk) och 5 (SE mycket hög).
 4. Några dörrknackare med riskklass 2 (LO låg risk):
  a. kan komma upp på unionsförteckningen
  b. har låg konnektivitet i Kattegatt och Öresund, men som har stor sannolikhet att spridas med hjälp av barlastvatten
 5. Exkludering av makroalger och mikroorganismer, eftersom de bedöms som svåra att artbestämma och/eller åtgärda.
 6. Exkludering av vissa andra svårbestämda arter.

För 2019 innehåller fokuslistan totalt 57 arter varav 35 tröskelarter.

Ladda ner fokuslistan som excel-filExcel

Artlista
NamnI EU-förteckningKategoriKategoriRiskklass       
afrikansk vattenpest
JaKÄRLVÄXTERTröskelart2
alligatorblad
JaKÄRLVÄXTEREj tillämplig
amerikansk hummer
NejRYGGRADSLÖSA DJUREtablerad främmande art4
amerikansk kammanet
NejRYGGRADSLÖSA DJUREtablerad främmande art5
amerikansk knivmussla
NejRYGGRADSLÖSA DJUREtablerad främmande art4
amursömnfisk
JaFISKARTröskelart5
australisk kalkrörsmask
NejRYGGRADSLÖSA DJURTröskelart2
bandslätting
JaFISKARTröskelart5
bighead goby
NejFISKARTröskelart5
blåskrabba (asiatisk strandkrabba)
NejRYGGRADSLÖSA DJUREtablerad främmande art5
brun dvärgmal
NejFISKARTröskelart4
mossdjur
NejRYGGRADSLÖSA DJURTröskelart2
stenkrabba
NejRYGGRADSLÖSA DJURTröskelart5
mussla
NejRYGGRADSLÖSA DJURTröskelart4
flytspikblad, penningblad
JaKÄRLVÄXTERTröskelart2
gräskarp
NejFISKAREkologisk påverkan utan etablering3
gulvårtskräfta
JaRYGGRADSLÖSA DJURTröskelart5
tiofotat kräftdjur
NejRYGGRADSLÖSA DJURTröskelart5
japanskt jätteostron
NejRYGGRADSLÖSA DJUREtablerad främmande art5
kabomba
JaKÄRLVÄXTEREtablerad främmande art4
kamslinga
JaKÄRLVÄXTERTröskelart2
kinesisk dammussla
NejRYGGRADSLÖSA DJUREtablerad främmande art5
krypludwigia
JaKÄRLVÄXTERTröskelart1
kvaggamussla
NejRYGGRADSLÖSA DJURTröskelart5
marmorkräfta
JaRYGGRADSLÖSA DJURTröskelart5
trekantig brackvattenmussla
NejRYGGRADSLÖSA DJURTröskelart4
nordlig ormhuvudfisk
NejFISKARTröskelart4
olivmussla (guldsandmussla)
NejRYGGRADSLÖSA DJURTröskelart4
tiofotat kräftdjur
NejRYGGRADSLÖSA DJURTröskelart5
ostronpest (snäcka)
NejRYGGRADSLÖSA DJUREtablerad främmande art5
räka
NejRYGGRADSLÖSA DJURTröskelart5
penselkrabba
NejRYGGRADSLÖSA DJUREtablerad främmande art5
tiofotat kräftdjur
NejRYGGRADSLÖSA DJURTröskelart5
puckellax
NejFISKARTröskelart5
racer-smörbult
NejFISKARTröskelart3
mussla
NejRYGGRADSLÖSA DJURTröskelart2
snäcka
NejRYGGRADSLÖSA DJURTröskelart4
rovvattenloppa
NejRYGGRADSLÖSA DJUREtablerad främmande art5
röd pungräka
NejRYGGRADSLÖSA DJUREtablerad främmande art5
röd sumpkräfta
JaRYGGRADSLÖSA DJURTröskelart5
sandsmörbult/flodsmörbult
NejFISKARTröskelart3
signalkräfta
JaRYGGRADSLÖSA DJUREtablerad främmande art5
sjögull
NejKÄRLVÄXTEREtablerad främmande art5
smal vattenpest
JaKÄRLVÄXTEREtablerad främmande art5
solabborre
JaFISKARTröskelart2
storblommig ludwigia
JaKÄRLVÄXTERTröskelart1
storslinga
JaKÄRLVÄXTERTröskelart2
strupsnittsöring
NejFISKAREtablerad främmande art3
svart dvärgmal
NejFISKARTröskelart4
svartmunnad smörbult
NejFISKAREtablerad främmande art5
sydfyrling/vattenkrassula
NejKÄRLVÄXTEREtablerad främmande art4
taggkindskräfta
JaRYGGRADSLÖSA DJURTröskelart5
ullhandskrabba
JaRYGGRADSLÖSA DJUREtablerad främmande art4
vandrarmussla
NejRYGGRADSLÖSA DJUREtablerad främmande art5
vattenhyacint
JaKÄRLVÄXTERTröskelart1
vattenpest
NejKÄRLVÄXTEREtablerad främmande art5
vitfingrad brackvattenskrabba
NejRYGGRADSLÖSA DJURTröskelart2
Publicerad: 2019-06-20
Sidansvarig: Webbredaktion