Dammväxter

Hitta på sidan

Har du något förbjudet som växer i din trädgårdsdamm? Här finns information om hur du hjälper till att stoppa spridning av invasiva främmande dammväxter.

Gröna blad på vattenyta.

Foto: GBNNSS.

Som dammägare är det tre saker du ska tänka på för att inte introducera eller sprida invasiva dammväxter i naturen:

 • Välj dammväxter som inte skapar problem.
 • Gör dig av med dammväxter på ett säkert sätt.
 • Töm inte dammvatten i eller i närheten av naturliga vattendrag

Broschyr om Dammväxter

Har du något förbjudet som växer i din trädgårdsdamm? I denna broschyr kan du bland annat läsa vilka dammväxter som är tillåtna och inte.

Tillåtna dammväxter

Friflytande- och flytbladsväxter

Sjögull kan ersättas med någon av de många näckroshybrider i olika färgställningar som finns i handeln. Bland inhemska näckrosor finns den vita (Nymphaea alba) och de två gula (Nuphar luteum) och dvärgnäckrosen (Nuphar pumila).

En annan inhemsk art med små flytblad är dyblad (Hydrocharis morsus-ranae).

I strandzonen

Här finns mycket att välja mellan till exempel:

 • svärdslilja (Iris pseudacorus)
 • fackelblomster (Lythrum salicaria)
 • älggräs (Filipendula ulmaria)
 • svalting (Alisma plantago-aquatica)
 • blomvass (Butomus umbellatus)
 • gökblomster (Lychnis flos-cuculi)
 • strandlysing (Lysimachia vulgaris)
 • topplösa (Lysimachia thyrsiflora)
 • vattenpilört (Persicaria amphibia)

Bland tåg och gräs föreslås:

 • veketåg (Juncus effusus)
 • rörflen (Phalaris arundunacea)

Undervattensväxter

Alternativ ur vår egen flora är:

 • hornsärv (Ceratophyllum demersum)
 • kransslinga (Myriophyllum verticillatum)
 • gäddnate (Potamogeton natans)
 • gräsnate (Potamogeton gramineus)
 • grovnate (Potamogeton lucens)
 • vattenmöja (Ranunculus aquatilis)
 • sköldmöja (Ranunculus peltatus)
 • vattenblink (Hottonia palustris)
 • vattenbläddra (Utricularia vulgaris)
Publicerad: 2020-05-11
Sidansvarig: Webbredaktion