Dammväxter

Har du något förbjudet som växer i din trädgårdsdamm? Här finns information om hur du hjälper till att stoppa spridning av invasiva främmande dammväxter.

Gröna blad på vattenyta.

Foto: GBNNSS.

Som dammägare är det tre saker du ska tänka på för att inte introducera eller sprida invasiva dammväxter i naturen:

  • Välj dammväxter som inte skapar problem.
  • Gör dig av med dammväxter på ett säkert sätt.
  • Töm inte dammvatten i eller i närheten av naturliga vattendrag

Dammväxter

Har du något förbjudet
som växer i din
trädgårdsdamm? I denna broschyr kan du bland annat läsa vilka dammväxter som är tillåtna och inte.

Tillåtna dammväxter

Friflytande- och flytbladsväxter

Sjögull kan ersättas med någon av de många näckroshybrider i olika färgställningar som finns i handeln. Bland inhemska näckrosor finns den vita (Nymphaea alba) och de två gula (Nuphar luteum) och dvärgnäckrosen (Nuphar pumila).

En annan inhemsk art med små flytblad är dyblad (Hydrocharis morsus-ranae).

I strandzonen

Här finns mycket att välja mellan till exempel svärdslilja (Iris pseudacorus), fackelblomster (Lythrum salicaria), älggräs (Filipendula ulmaria), svalting (Alisma plantago-aquatica), blomvass (Butomus umbellatus), gökblomster (Lychnis flos-cuculi), strandlysing (Lysimachia vulgaris), topplösa (Lysimachia thyrsiflora) och vattenpilört (Persicaria amphibia).

Bland tåg och gräs föreslås veketåg (Juncus effusus) och rörflen (Phalaris arundunacea).

Undervattensväxter

Alternativ ur vår egen flora är hornsärv (Ceratophyllum demersum), kransslinga (Myriophyllum verticillatum), gäddnate (Potamogeton natans), gräsnate (Potamogeton gramineus), grovnate (Potamogeton lucens), vattenmöja (Ranunculus aquatilis), sköldmöja (Ranunculus peltatus), vattenblink (Hottonia palustris) och vattenbläddra (Utricularia vulgaris).

Publicerad: 2020-05-11
Sidansvarig: Webbredaktion