Aktuellt 13 juli 2022

Hitta på sidan

Tio nya vattenlevande invasiva främmande arter på EU:s förteckning

För att skydda biologisk mångfald har ytterligare tio vattenlevande invasiva främmande arter blivit förbjudna att bland annat importera, sälja, överlåta eller sprida i naturen inom EU. Få av arterna förekommer i svensk natur, men flera av dem kan finnas i handel, trädgårdar, hem och parker.

Täcke av musselblomma

Täcke av musselblomma. Foto: GBNNSS

Idag träder EU-kommissionens nya lagstiftning i kraft om att lägga till totalt 22 nya arter till EU:s förteckning över invasiva främmande arter. Av dessa är tio vattenlevande arter. Nu är totalt 88 invasiva främmande arter förbjudna i EU. Syftet med förteckningen är att peka ut vilka invasiva främmande arter som medlemsstaterna behöver prioritera och hindra att de kommer ut i naturen inom EU. Senaste uppdatering gjordes 2019 och då med 17 arter.

- De nya arterna på förteckningen är gemensamma för hela EU, och det är få som idag kan etablera sig i svensk natur. Men redan vid mindre klimatförändringar ökar den risken. Invasiva främmande arter hotar den biologiska mångfalden i vår natur. Hjälp oss att stoppa deras framfart genom att inte sprida dem och rapportera om du ser dem, säger Andrea Ljung, samordnare för invasiva främmande arter på Havs- och vattenmyndigheten.

Arter att se upp med

Bland de nya vattenlevande arterna på EU-förteckningen bedömer Havs- och vattenmyndigheten att det är följande tre arter vi behöver se upp mest med i Sverige:

Svart dvärgmal

Svart dvärgmal Ameiurus melas är en sötvattensfisk som konkurrerar om födan med inhemska arter. Den har dessutom en tendens att öka grumligheten vilket är negativt för växter och andra fiskarter som är beroende av sikten för att kunna jaga. Populationerna växer ofta snabbt, därför kan svart dvärgmal snabbt konkurrera ut andra fiskarter. Arten kan också sprida virus till inhemska malar.

Läs mer om svart dvärgmal

Svart dvärgmalFörstora bilden

Illustration: Duane Raver

Nordlig ormhuvudsfisk

Nordlig ormhuvudsfisk Channa argus är en sötvattensfisk som äter andra fiskars yngel och konkurrerar om mat. Eftersom den saknar naturliga fiender så förändrar nordlig ormhuvudsfisk näringsväven, bland annat genom att mängden zooplankton ökar och växtplankton därmed minskar. Arten kan även fungera som värd för parasiter och sprida smitta mellan olika vatten.

Läs mer om nordlig ormhuvudsfisk

Nordlig ormhuvudfiskFörstora bilden

Foto: Brian Gratwicke CCBY 2.0

Musselblomma

Musselblomma Pistia stratiotes eller vattensallad är en populär akvarie- och dammväxt. Musselblomman utgör ett allvarligt hot mot sötvattenekosystemen genom att den bildar stora, täta mattor. Det förändrar ljusförhållandena och konkurrerar ut andra arter som växer under ytan. Blir omfattningen stor så kan till och med vissa vattenvägar blockeras, vilket då även ställer till problem för till exempel turism, vattenkraft och bevattning.
För musselblomma träder de nya förbuden i kraft med en längre fördröjning och börjar gälla först om två år.

Läs mer om musselblomma

MusselblommaFörstora bilden

Foto: GBNNSS

De tio nya vattenlevande arterna på EU-förteckningen över invasiva främmande arter som Havs- och vattenmyndigheten ansvarar för är:
Svenskt namnVetenskapligt namnOrganismFörekomst i Sverige
svart dvärgmalAmeiurus melasfisknej
nordlig ormhuvudsfiskChanna argus fisknej
rostkräftaFaxonius rusticuskräftdjurnej
mummichogFundulus heteroclitusfisknej
västlig moskitfiskGambusia affinisfisknej
östlig moskitfiskGambusia holbrookifisknej
gyllenmusslaLimnoperna fortuneimusslanej
vitabborreMorone americanafisknej
musselblommaPistia stratiotesväxtnej
asiatisk klynnebändelRugulopteryx okamuraealgnej
Det finns även tolv nya landlevande arter som Naturvårdsverket ansvarar för på EU-förteckningen över invasiva främmande arter:

Svenskt namn

Vetenskapligt namn

Organism

Förekomst i Sverige

axishjort

Axis axis

däggdjur

nej

Finlaysons ekorre

Callosciurus finlaysonii

däggdjur

nej

japansk träddödare

Celastrus orbiculatus

växt

etablerad

hakea

Hakea sericea

växt

nej

syrenslide

Rubrivena (Koenigia) polystachya

växt

etablerad

saknar svenskt namn

Lampropeltis getula

orm

nej

rödgumpad bulbyl

Pycnonotus cafer

fågel

nej

saknar svenskt namn, en typ av eldmyra

Solenopsis geminata

insekt

nej

saknar svenskt namn, en typ av eldmyra

Solenopsis invicta

insekt

nej

saknar svenskt namn, en typ av eldmyra

Solenopsis richteri

insekt

nej

saknar svenskt namn

Wasmannia auropunctata

insekt

nej

afrikansk klogroda

Xenopus laevis

groda

nej

Fler nyheter

  1. Aktuellt 2023-11-28

    Naturvårdsverket och Havs-och vattenmyndigheten har nu lämnat in delar av det regeringsuppdrag vi arbetat med tillsammans. Det handlar om en kunskapssammanställning om storskarvens ekologi och roll i ekosystemet samt en reviderad nationell förvaltningsplan.

  2. Aktuellt 2023-11-17

    Tack vare ökat stöd från Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden (EHFVF) får HaV större kunskaper om vilka ämnen som hamnar i Östersjön och Västerhavet via Sveriges större vattendrag.

  3. Aktuellt 2023-11-17

    Den 19 november är det Internationella toalettdagen, en FN-dag instiftad 2013. Syftet är att uppmärksamma de 3,6 miljarder människor som lever utan toaletter och värdig hygien. I Sverige har alla tillgång till toalett, men tar du hand om din toalett och ditt avlopp? Toan är ingen papperskorg!

Publicerad: 2022-07-13
Sidansvarig: Webbredaktion