Svart dvärgmal | Ameiurus melas

Svart dvärgmal är en främmande art som har förekommit i Sverige. Arten finns med på EU:s förteckning över invasiva främmande arter, vilket innebär att den bland annat är förbjuden att importera, odla och sätta ut i naturen.

Hitta på sidan

Fakta

 • Latinskt namn: Ameiurus melas
 • Svenskt namn: svart dvärgmal
 • Organism: fiskar
 • Livsmiljö: Sötvatten
 • Ursprung: Nordamerika
 • Förekommer i Sverige: Nej, inte sedan 2014
 • Bestånd i Sverige: Örebro kommun
 • Första fynd i Sverige: 2014
 • Risk för att vara invasiv i Sverige (riskklass): 4 - hög risk
 • Ansvarig myndighet: Havs- och vattenmyndigheten
 • Artfakta: Om Svart dvärgmal i Artdatabanken
 • Faktablad: Ladda ner faktablad Pdf, 178.1 kB.

Hur känns de igen?

Svart dvärgmal är en sötvattensfisk som trots namnet kan bli ganska stor. I sitt naturliga utbredningsområde i Nordamerika blir den oftast 25-30 cm. Den kan dock bli över 60 cm lång, väga upp till 3,5 kg och bli 10 år gammal. Den har ett stort huvud, som är rundat på översidan och med små ögon. Kroppsfärgen är mörk med ljus buk. Den har fyra par (8 stycken) mörka skäggtömmar. Skäggtömmarna vid mungipan är längre än de andra paren. Skäggtömmarna vid näsöppningarna på nosens ovansida pekar uppåt som ett par tjurhorn (därav det engelska namnet bullhead). Den har en fettfena på bakre ryggsidan. Rygg- och bröstfenor har tagg och ryggfenan har oftast sex mjuka strålar. Stjärtfenan är fyrkantig med rakt avslut och har ibland en ljusbrun månskära vid basen.

Svart dvärgmal kan ibland vara svår att skilja från andra dvärgmalar

Svart dvärgmal. Illustration.

Svart dvärgmal lever i sötvatten och är en populär art inom sportfisket. Illustration: Duane Raver, fri för användning.

På det breda huvudet finns totalt åtta, helt mörka skäggtömmar, varav fyra på hakan. Färgen är mörkbrun till svart på ovansidan, och gulaktig på undersidan.

Känn igen arten

Fisk.Förstora bilden

Svart dvärgmal. Illustration av Jakob Robertsson/Typoform.

Svenska fynd

År 2014 gjordes ett fynd av denna art i Örebro. I ett vattenfyllt grustag hittade man då ett hundratal individer i olika åldrar. För att utrota fiskarna grävdes grustaget igen och torrlades. Vi har sedan dess inte haft något mer svenskt fynd.

Arten introducerades till flera europeiska länder i slutet av 1800-talet. Etablerade bestånd är dokumenterade från flera europeiska länder, till exempel Belgien, Tyskland, Tjeckien, England, Frankrike, Ungern, Italien, Polen, med flera. I Italien har den under lång tid odlats. Uppfödning av yngel till fiskodlingar sker bland annat i Ungern.

Hur lever de?

Svart dvärgmal kan anpassa sig till i en mängd miljöer. Dammar, bakvatten, bäckar och små till stora älvar med mjukbotten och svaga strömmar är typiska miljöer. Den finns också i större älvar med grusbotten. Svart dvärgmal är nattaktiv, tålig och klarar ganska höga vattentemperaturer och även dåliga syreförhållanden.

Hur kom de hit?

Olaglig inplantering är sannolikt det vanligaste spridningssättet idag, även om det råder viss kunskapsbrist. I Polen antas det att spridningen är ett resultat av olaglig utplantering av fritidsfiskare. Den kan också ha introducerats både som prydnadsfisk och möjligen som rymling från vattenbruk.

Möjliga effekter

Svart dvärgmal är mottaglig för ranavirus (EVS) och (EHNV) som den kan sprida vidare till inhemska malar.

Arten konkurrerar om födan med inhemska arter. Den har dessutom en tendens att öka grumligheten vilket är negativt för växter och andra fiskarter som är beroende av sikten för att kunna jaga. Populationerna växer ofta snabbt vilket gör att de kan konkurrera ut andra fiskarter på kort tid.

Hindra spridning i svenska vatten

Svart dvärgmal omfattas av unionsförteckningen över invasiva främmande arter enligt EU:s förordning (1143/2014). Därmed är det förbjudet att importera, sälja, odla, föda upp, transportera, använda, byta, släppa ut i naturen och hålla svart dvärgmal levande.

Rapportera fynd

Om du hittar vad du misstänker är musselblomma kan du rapportera det till artfakta.se

Publicerad: 2015-12-03
Sidansvarig: Webbredaktion