Svart dvärgmal | Ameiurus melas

Svart dvärgmal är en främmande art som har förekommit i Sverige.

Hitta på sidan

Fakta

 • Latinskt namn: Ameiurus melas
 • Svenskt namn: svart dvärgmal
 • Organism: fiskar
 • Livsmiljö: Sötvatten
 • Ursprung: Nordamerika
 • Förekommer i Sverige: Nej, inte sedan 2014
 • Bestånd i Sverige: Örebro kommun
 • Första fynd i Sverige: 2014
 • Risk för att vara invasiv i Sverige (riskklass): 4 - hög risk
 • Ansvarig myndighet: Havs- och vattenmyndigheten
 • Artfakta: Om Svart dvärgmal i Artdatabanken
 • Faktablad: Ladda ner faktablad Pdf, 178.1 kB.

Hur känns de igen?

Det är en relativt liten malfisk. Den blir vanligen mellan 20 och 30 centimeter lång och väger knappt 1,5 kilo.

Svart dvärgmal. Illustration.

Svart dvärgmal lever i sötvatten och är en populär art inom sportfisket. Illustration: Duane Raver, fri för användning.

På det breda huvudet finns totalt åtta, helt mörka skäggtömmar, varav fyra på hakan. Färgen är mörkbrun till svart på ovansidan, och gulaktig på undersidan. Den har giftiga taggutskott på ryggen.

Svenska fynd

Det finns hittills ett fynd av svart dvärgmal i Sverige. Hundratals individer upptäcktes 2014 i ett vattenfyllt grustag i Örebro kommun. Länsstyrelsen beslutade då att fylla igen grustaget för att hindra spridning av svart dvärgmal till naturliga sjöar och vattendrag.

Rapportera fynd

Om du hittar vad du misstänker är ett fynd av arten kan du rapportera det i Rappen.

Hur lever de?

Svart dvärgmal lever i sötvatten, från kärr och små dammar till stora floder. De klarar att leva i grumliga vatten med låga syrehalter, och med vattentemperaturer upp till 30 grader.

De föredrar mjuka bottnar, undviker strömmande vatten och håller sig ofta på djup grundare än fem meter. Vid fortplantning bygger honan ett bo av bottensediment, och vaktar sedan rom och yngel tillsammans med hannen.

Svart dvärgmal är nattaktiva och allätare. Med hjälp av kemiska receptorer i framför allt skäggtömmarna hittar och livnär de sig på ryggradslösa djur som kräftdjur, blötdjur och maskar men även andra fiskar, fiskägg och växtdelar.

Hur kom de hit?

Grustaget där fyndet gjordes var fyllt med grundvatten och saknade in- och utlopp, vilket innebär att svart dvärgmal olagligt utplanterats i grustaget. Malarna har sannolikt funnits i grustaget under flera år, eftersom man hittade malar i olika åldrar. Arten förekommer inte eller är mycket ovanlig i handeln eller privat ägo.

Möjliga effekter

Svart dvärgmal är en nordamerikansk fisk som planterats ut på flera håll i världen. Till Europa och Italien kom den under 1800-talet. Den uppskattas inom sportfisket på grund av sin smak och kampvillighet trots sin relativt ringa storlek.

Men det är en förhållandevis glupsk och tålig fisk och när det blir för täta bestånd av svart dvärgmal blir fisken mindre, förlorar sin popularitet och kan istället orsaka problem.

Dels genom att den kan konkurrera med inhemska arter och dels genom att den grumlar vattnet den finns i.

Hindra spridning i svenska vatten

Följ svensk lagstiftning och släpp aldrig ut arter på eget bevåg. Rapportera misstänkta fynd av svart dvärgmal.

Publicerad: 2015-12-03
Sidansvarig: Webbredaktion