Nordlig ormhuvudsfisk | Channa argus

Nordlig ormhuvudsfisk är en främmande art som är etablerad i vårt närområde.

Fakta

  • Latinskt namn: Channa argus
  • Svenskt namn: nordlig ormhuvudsfisk
  • Organism: fiskar
  • Livsmiljö: Sötvatten
  • Ursprung: Asien
  • Första fynd i Europa: Tjeckien, 1956
  • Risk för att vara invasiv i Sverige (riskklass): 4 - hög risk
  • Ansvarig myndighet: Havs- och vattenmyndigheten
  • Artfakta: Om Nordlig ormhuvudsfisk i Artdatabanken
Publicerad: 2021-03-15
Sidansvarig: Webbredaktion