Rostkräfta | Faxonius rusticus

Rostkräfta är en främmande art. Arten är potentiellt invasiv. Arten finns med på EU:s förteckning över invasiva främmande arter, vilket innebär att den bland annat är förbjuden att importera, odla och sätta ut i naturen.

Fakta

 • Latinskt namn: Faxonius rusticus
 • Svenskt namn: Rostkräfta
 • Andra namn: Rusty crayfish
 • Organism: kräftdjur
 • Livsmiljö: Sötvatten
 • Ursprung: Nordamerika
 • Förekommer i Sverige: Nej
 • Potentiellt invasiv: Ja
 • Risk för att vara invasiv i Sverige (riskklass): 5 - mycket hög risk
 • Ansvarig myndighet: Havs- och vattenmyndigheten
 • Artfakta: Om Rostkräfta i Artdatabanken
Publicerad: 2022-07-13
Sidansvarig: Webbredaktion