Västlig moskitfisk | Gambusia affinis

Västlig moskitfisk är en främmande art. Arten finns med på EU:s förteckning över invasiva främmande arter, vilket innebär att den bland annat är förbjuden att importera, odla och sätta ut i naturen.

Fakta

  • Latinskt namn: Gambusia affinis
  • Svenskt namn: Västlig moskitfisk
  • Organism: fiskar
  • Livsmiljö: Sötvatten
  • Ursprung: Västra och södra USA
  • Risk för att vara invasiv i Sverige (riskklass): 1 - ingen känd risk
  • Ansvarig myndighet: Havs- och vattenmyndigheten
  • Artfakta: Om Västlig moskitfisk i Artdatabanken
Publicerad: 2022-07-13
Sidansvarig: Webbredaktion