Kungörelse - till verksamhetsutövare inom vattenkraft

Vattenkraften ska ha moderna miljövillkor

En ny lagstiftning trädde i kraft 1 januari 2019. För dig som äger ett vattenkraftverk eller regleringsdamm och saknar moderna miljövillkor innebär det att du själv måste ansöka om miljöprövning av vattenverksamheten. Du ansvarar för att ansöka om miljöprövning hos mark- och miljödomstolen snarast möjligt och att prövningsunderlaget som du lämnar in är tillräckligt omfattande.

Genom att anmäla dig till en nationell plan kan miljöprövningen ske senare och du kan ansöka om ersättning.

Anmälan är öppen mellan 14 januari och 1 juli 2019

Anmälan till den nationella planen sker till Länsstyrelsen i det län där du har din anläggning och anmälan är frivillig. Anmälan sker via en E-tjänst (formulär) tillgängligt via Länsstyrelsens hemsida.

Regeringen beslutar om när miljöprövningen ska påbörjas. Länsstyrelsen meddelar de som ingår i den nationella planen när de ska miljöprövas.

Mer information

Kontakta Länsstyrelsens funktion för tillsyn av dammar och vattenkraft.

Här kan du läsa mer:

 

Havs- och vattenmyndighetens logotyp.
Energimyndighetens logotyp.
Logotyp.
Publicerad: 2019-01-11
Uppdaterad: 2019-02-20
Sidansvarig: Webbredaktion