Yttrande över vattenmyndighetens förslag till förvaltningsplan, miljökvalitetsnormer, åtgärdsprogram och miljökonsekvensbeskrivning

Havs- och vattenmyndigheten lämnar synpunkter för att komplettera och utveckla förvaltningsplan, miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram i enlighet med vattenförvaltningsförordningen och inför rapportering till EU-kommissionen.

Då upplägget i dokumenten i stort sett är identiska för de fem
vattendistrikten lämnar Havs- och vattenmyndigheten ett samlat yttrande.

Havs- och vattenmyndighetens yttrande Pdf, 345.6 kB..

Publicerad: 2015-04-30
Sidansvarig: Webbredaktion