Verksamhetsstrategi

I verksamhetsstrategin kan du läsa om viktiga politikområden där vi som myndighet har ett ansvar att verka, hur vi arbetar och prioriterade leveranser för det aktuella verksamhetsåret.

Uppföljning

Verksamhetsplaneringen och budgeten följs upp i kvartalsuppföljning och årsredovisning.

Publicerad: 2020-02-13
Sidansvarig: Webbredaktion