Remisser från Havs- och vattenmyndigheten

Här hittar du de förslag som vi har ute på remiss. Sorteringen är kronologisk med de senast utlagda överst.

Hitta på sidan

Aktuella remisser

  1. Sista svarsdatum: 14 februari 2023

    Havs- och vattenmyndigheten vill ha synpunkter på bifogat förslag till föreskrifter och konsekvensutredning. Förslaget gäller dels att fastställa förbudsperiod för fiske efter ål i havet, dels ändrade regler om sumpning av ål under 2023/2024.

Äldre remisser