Remisser från Havs- och vattenmyndigheten

Här hittar du de förslag som vi har ute på remiss. Sorteringen är kronologisk med de senast utlagda överst.

  1. Sista svarsdatum: 30 november 2020

    Havs- och vattenmyndigheten vill ha era synpunkter på bifogat förslag till vägledning om samverkan inför omprövning av vattenkraftverk för moderna miljövillkor.

  2. Sista svarsdatum: 21 september 2020

    Nu kan du tycka till kring en remiss om utökat fredningsområde utanför Gullspångsälvens mynning i Vänern.

Relaterad information