Remisser från Havs- och vattenmyndigheten

Här hittar du de förslag som vi har ute på remiss. Sorteringen är kronologisk med de senast utlagda överst.

Hitta på sidan

Aktuella remisser

  1. Sista svarsdatum: 1 juni 2022

    Havs- och vattenmyndigheten vill ha era synpunkter på bifogat förslag till föreskrifter och konsekvensutredning.

Äldre remisser