Hitta på sidan

Remisser från Havs- och vattenmyndigheten

Här hittar du de förslag som vi har ute på remiss. Sorteringen är kronologisk med de senast utlagda överst.

Aktuella remisser

  1. Sista svarsdatum: 30 april 2021

    Förslaget gäller ändrade föreskrifter avseende fördelningen av den svenska laxkvoten och bestämmelser om fiske med fasta redskap i Bottniska viken.

  2. Sista svarsdatum: 30 april 2021

    Havs- och vattenmyndigheten (HaV) har tagit fram ett förslag på uppdaterat åtgärdsprogram för havsmiljön. I det uppdaterade åtgärdsprogram ingår förslag på ytterligare 15 åtgärder, förslag på modifieringar av åtgärder som beslutades 2015 och åtgärder som beslutades 2015 som behöver fortsätta. Samrådet pågår från den 1 november 2020 till den 30 april 2021.

Äldre remisser