Hitta på sidan

Uppdrag att bistå Miljömålsrådet (2018)

Myndigheten ska bistå Miljömålsrådet i arbetet med att identifiera effektiva samarbeten och åtgärder inom myndigheternas verksamhetsområden och befintliga resurser för att nå miljömålen.

Regeringen uppdrar åt 18 myndigheter, däribland Havs- och vattenmyndigheten, att bistå Miljömålsrådet i dess arbete.

Myndigheterna ska bistå Miljömålsrådet i arbetet med att identifiera effektiva
samarbeten och åtgärder inom myndigheternas verksamhetsområden och
befintliga resurser. Uppdraget ges inom ramen för myndigheternas instruktionsenliga uppgift att verka för att generationsmålet och
miljökvalitetsmålen ska nås.

Experter från myndigheterna ska ingå i ett nätverk. Nätverket ska med sin
sakkunskap stödja Miljömålsrådet i arbetet med underlag och
konsekvensbedömningar.

Redovisning

Uppdraget ska redovisas den 6 maj 2022.

Publicerad: 2021-03-08
Sidansvarig: Webbredaktion