Hitta på sidan

Slutlig redovisning av strategi för regionalt tillväxtarbete 2014 - 2020 (2020)

Havs- och vattenmyndigheten ska slutredovisa genomförda insatser inom regional tillväxt inom ramen för sin långsiktiga strategi för myndighetens medverkan i det regionala tillväxtarbetet och EU:s sammanhållningspolitik för perioden 2014–2020 (N2014/2501/RT).

Redovisningen ska ske enligt anvisningar från Tillväxtverket.

Redovisning

Myndigheten ska redovisa insatserna till regeringen (Näringsdepartementet) med kopia till Tillväxtverket senast den 21 februari 2021.

Ansvarig enhet

Ledningsstaben

Publicerad: 2020-01-13
Sidansvarig: Webbredaktion