Nytt i media

Här listas ett större urval av de nyheter i massmedia som behandlat Havs- och vattenmyndigheten. Det är inte en heltäckande presentation men omfattar en väsentlig del av aktuell mediadebatt i ämnet.

 1. 2021-06-19

  Beståndet av tumlare i Östersjön ser ut att bli större, enligt en studie från Naturhistoriska riksmuseet. Men buller, miljögifter och fiske gör att valen fortfarande är akut hotad.

 2. 2021-06-18

  Sveriges vattenkraft har hamnat i skottgluggen. Länsstyrelser, Vattenmyndigheten, Havs- och vattenmyndigheten undviker och vägrar, att följa riksdag och regerings beslut inför kommande miljöprövningar.

 3. 2021-06-18

 4. 2021-06-18

  Upptäckterna av sedan tidigare okända hål i skrovet på M/S Estonia har lett till beslut om nya dykningar på Östersjöns botten. Statens haverikommission (SHK) ger nu besked om att undersökningarna inleds i början av juli.

 5. 2021-06-18

 6. 2021-06-18

 7. 2021-06-18

 8. 2021-06-17

 9. 2021-06-17

  Foto: Sportfiskarna / Småskalig vattenkraft som här i Loån i Gävleborgs län bidrar inte till balansering och reglering av elsystemet men föreslås ändå omfattas av ett så kallat riktvärde som ska förhindra produktionsbortfall.

 10. 2021-06-17

 11. 2021-06-17

  Nya prover visar att hela Smeduddsbadet har godkänd vattenkvalitet.

 12. 2021-06-17

 13. 2021-06-17

  Fiskejournalen har flera gånger berättat om satsningen med konstgjorda torskrev i Byfjorden, vilka beskriv som en stor succé.

 14. 2021-06-16

 15. 2021-06-16

  I stället för att polarisera debatten om det kollapsade torskbeståndet i Kattegatt borde yrkesfiskarna göra gemensam sak med Sportfiskarna.

 16. 2021-06-16

 17. 2021-06-16

  Sommaren levererar verkligen. Och vi förtjänar lite värme efter den här våren. Men ta det lugnt där ute vi tipsar om några sätt att hålla sig cool när solen står som högst.

 18. 2021-06-16

  Sommaren levererar verkligen. Och vi förtjänar lite värme efter den här våren. Men ta det lugnt där ute vi tipsar om några sätt att hålla sig cool när solen står som högst.

 19. 2021-06-16

  Sommaren levererar verkligen. Och vi förtjänar lite värme efter den här våren. Men ta det lugnt där ute vi tipsar om några sätt att hålla sig cool när solen står som högst.

 20. 2021-06-16