Nytt i media

Här listas ett större urval av de nyheter i massmedia som behandlat Havs- och vattenmyndigheten. Det är inte en heltäckande presentation men omfattar en väsentlig del av aktuell mediadebatt i ämnet.

 1. 2021-01-25

 2. 2021-01-25

 3. 2021-01-22

  Med rättigheten att bedriva yrkesfiske följer också ett ansvar som innebär att man ska medverka och lämna korrekta och fullständiga uppgifter till myndigheterna. Tyvärr brister detta i mycket stor omfattning.

 4. 2021-01-22

  VÄNERN. I ett nytt projekt ska forskare från Högskolan i Skövde inventera främmande arter i Sveriges största sjö - Vänern. VÄNERN. I ett nytt projekt ska forskare från Högskolan i Skövde inventera främmande arter i Sveriges största sjö - Vänern.

 5. 2021-01-21

  Domstolsförhandlingarna om det omstridda värmeverket vid Lövstatippen närmar sig. Stockholm Exergi räknar med att vinna i rätten och att få klart tillståndet om ett år. Men protestgruppen Rädda Lövsta tror sig kunna stoppa det.

 6. 2021-01-21

  Sportfisket efter storabborrar i Kalmarsund är rikskänt och omskrivet. Frågan är dock hur själva abborrbeståndet mår?

 7. 2021-01-21

 8. 2021-01-21

 9. 2021-01-21

 10. 2021-01-21

 11. 2021-01-21

 12. 2021-01-19

 13. 2021-01-19

  Foto: Sportfiskarna / Tyvärr fungerar inte kontrollen och omfattande utkast av oönskad fångst fortsätter.

 14. 2021-01-18

  Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, har en datormodell för hur skarpsill, strömming och torsk samverkar och nu ska de lägga till gråsäl för att se hur jakt och fiske kan påverka.

 15. 2021-01-18

  Endast tre olyckor med stora oljetankrar förra året resulterade i rekordlåga oljeutsläpp i haven.

 16. 2021-01-17

  Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en datormodell för hur skarpsill, strömming och torsk samverkar och nu ska de lägga till gråsäl för att se hur jakt och fiske kan påverka.

 17. 2021-01-17

  Tunga förslag inger nu hopp om kursändring för yrkesfisket. Redan för en månad sedan beslutade regeringen om 2021 års regleringsbrev för Havs- och vattenmyndigheten som innehöll flera uppdrag för att förbättra havsmiljön och reglera yrkesfisket.

 18. 2021-01-17

  NHL-stjärnan Erik Karlsson har numera sin bas i soliga San Jose, Kalifornien. Men uppenbarligen har Västkusten fortfarande en viktig plats i den tidigare frölundaitens hjärta.

 19. 2021-01-16

  Intresset för sportfiske växer - och därmed också intresset för fiskbestånden. Vi påminner nu om LOVA-bidraget, som alla föreningar och kommuner kan söka för att skapa bättre förutsättningar för sportfiske.

 20. 2021-01-16