Nytt i media

Här listas ett större urval av de nyheter i massmedia som behandlat Havs- och vattenmyndigheten. Det är inte en heltäckande presentation men omfattar en väsentlig del av aktuell mediadebatt i ämnet.

 1. 2021-04-10

  Den kinesiska ullhandskrabban hör inte hemma i Sverige men ändå var det en sådan dykaren Fredrik Johansson hittade när han dök efter skräp.

 2. 2021-04-09

  En miljardsatsning på fiskodling, med 10 000 ton fisk per år och omkring 60 nya arbetstillfällen, kan bli verklighet i Strömstad.

 3. 2021-04-09

  Svenska fiskare fortsätter dumpa mindre värda räkor i Västerhavet, trots att det är olagligt.

 4. 2021-04-09

 5. 2021-04-08

 6. 2021-04-08

 7. 2021-04-08

 8. 2021-04-08

 9. 2021-04-07

  I Skånes sydvästra hörn sträcker sig en sandbank rakt ut i havet. En plats där människor endast är tillfälliga besökare bland de som bor där året runt.

 10. 2021-04-07

  Fiskepolitik Det kustnära fisket har en lång historia i vår del av landet och det är hög tid att regeringen tar ansvar för att förbättra förutsättningarna för Östersjön och dess fisk.

 11. 2021-04-07

  Den storskaliga trålningen förstör havsbotten, utrotar fiskarter och släpper ut stora mängder koldioxid. Därför bör den förbjudas, skriver fyra miljöpartister.

 12. 2021-04-06

  Med de fiskemetoder där det är tillåtet som att med stora trålare som i stort sett dammsuger upp vårt innanhav Östersjön efter sill och då tas även leksillen med i trålen är på sikt helt förkastligt.

 13. 2021-04-06

 14. 2021-04-03

 15. 2021-04-01

 16. 2021-04-01

 17. 2021-04-01

  Hur många kraftverksägare ska förlora sina tillgångar och hur mycket natur och kulturmiljöer ska raseras innan riksdagen formulerar om lagstiftningen så att den inte kan vantolkas genom ytterligare myndighetstrots,

 18. 2021-04-01

  Skurup Allt för mycket oexploaterad mark planeras tas i bruk i Skurups kommun enligt länsstyrelsen. Det framgår av länsstyrelsens yttrande rörande förslag till ny översiktsplan, ÖP 2035.

 19. 2021-03-31

 20. 2021-03-31