Om kakor

Hitta på sidan

Den här webbplatsen innehåller så kallade kakor (på engelska cookies).

Enligt lagen om elektronisk kommunikation, SFS 2003:389, som trädde i kraft den 25 juli 2003, ska alla som besöker en webbplats med kakor få information om att webbplatsen innehåller kakor, vad dessa kakor används till och hur kakor kan undvikas. Från och med den 1 juli 2011 gäller ändrade regler för att få använda kakor. Enligt de nya bestämmelserna ska besökaren lämna sitt samtycke till att kakor används.

Vad är kakor?

En kaka är en liten textfil som lagras på besökarens dator och som innehåller information. Kakor används normalt för att förbättra webbplatsen för användaren. Det finns två typer av kakor: Den ena typen sparar en fil som ligger kvar på besökarens dator. Den används till exempel för att kunna anpassa en webbplats efter besökarens önskemål, val och intressen. Den andra typen kallas sessionskaka. Under tiden en besökare är inne på en webbsida, lagras den temporärt i besökarens dators minne. Sessionkakor försvinner när du stänger din webbläsare. Ingen personlig information såsom t.ex. e-post eller namn sparas om besökaren.

Om du inte samtycker till att kakor används

Vill du inte acceptera kakor kan webbläsaren ställas in så att du automatiskt nekar kakor eller informeras om att en webbsida innehåller kakor. Vi hänvisar till respektive webbläsares tillverkare för närmare instruktioner.

Kakor på Havs- och vattenmyndighetens webbplats

Publiceringsverktyg

I SiteVision, det publiceringsverktyg som vi använder oss av, finns en sessionskaka, JSESSIONID, som håller reda på vilken klient (besökare) som tillhör vilken session i SiteVision. Om du väljer att inte acceptera kakor fungerar webbplatsen med den skillnaden att alla URL:er kommer att innehålla en token som SiteVision kommer att använda sig av för att hålla reda på vilken session som är kopplad till vilken klient (besökare).

Kakinformation

För att du inte ska behöva se information om kakor oftare än nödvändigt sätter vi en kaka när du bekräftar att du tagit del av kakinformationen. Kakan heter

accept_cookies

Analysverktyg för webbstatistik

Den här webbplats använder Matomo för att få en bild av hur besökare använder webbplatsen. Matomo används för att samla in användardata vilket är nödvändigt för att vi ska kunna utveckla vår webbplats.

Kakor skapade av Matomo börjar med:

_pk_id
_pk_ses

Den data som lagras i Matomo är anonymiserad så att man aldrig ska kunna identifiera en enskild individ och delas inte med tredje part. Kakorna sätts när du bekräftat att du tagit del av kakinformationen.

Tidigare använt webbanalysverktyg

Perioden 2011-07-01 till 2021-04-26 har vi använt Googles verktyg för webbanalys som stöd i utvecklingen av webbplatsen. Det har uppdagats att webbläsare för besökare på myndighetens hemsida skickar IP-adresser till Google innan Google ändrar IP-adresserna med hjälp av deras funktion för IP-anonymisering. Vi har därför upphört med användningen av Googles verktyg för webbanalys då vi anser att detta förfarande är en överföring av personuppgift till tredje land.

Publicerad: 2011-08-15
Uppdaterad: 2021-05-12
Sidansvarig: Webbredaktion