Remisser 3 oktober 2023

Hitta på sidan

Remiss inför ändring av föreskrifter och allmänna råd om badvatten på grund av metodborttagning

Remiss inför ändring av Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om badvatten (HVMFS 2012:14) på grund av metodborttagning.

Havs- och vattenmyndigheten avser att ta bort Enterolert-E®/Quanti-Tray® som nationellt godkänd metod. Analysmetoden Enterolert-E®/Quanti-Tray® mäter halten av indikatorbakterien intestinala enterokocker i badvattenprover. Intestinala enterokocker och E. coli är de två indikatorbakterier som ska provtas vid EU-bad.

Förslaget föreslås träda i kraft 1 april 2024.

Svara på remissen

Svaret ska skickas med e-post i wordformat, senast den 1 december 2023 till havochvatten@havochvatten.se Ange ärendets diarienummer i e‑postmeddelandets ärendemening.

Havs- och vattenmyndigheten publicerar i vissa fall remissvar från myndigheter, företag och organisationer på sin webbsida. Remissvar från privatpersoner publiceras inte. Söker du remissvar som inte finns på webbplatsen, kontakta Havs- och vattenmyndighetens registratur.

Kontakt

Eventuella frågor om förslaget kan ställas till:

Ange kontaktinformation med telefonnummer och e-postadress.

Publicerad: 2023-10-03
Sidansvarig: Webbredaktion