Remisser 27 september 2023

Remiss gällande förslag till uppdaterade föreskrifter om ersättning för viltskada på fångad fisk och fiskeredskap

Havs- och vattenmyndigheten önskar ta del av era synpunkter på ändringar gällande Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2022:20) om ersättning för viltskada orsakad av säl på fångad fisk och fiskeredskap.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2024.

Svara på remissen

Havs- och vattenmyndigheten ser helst att svaret skickas i e-post till havochvatten@havochvatten.se i Wordformat. Ange ärendets diarienummer i e-postmeddelandets ärendemening.

Havs- och vattenmyndigheten publicerar remissvar från myndigheter, företag och organisationer på sin webbsida. Remissvar från privatpersoner publiceras inte.

Information om hur HaV behandlar personuppgifter i samband med remisshantering.

Kontakt

Eventuella frågor om förslaget kan ställas i e-post till Pia Ovik eller Maria Ericsson.

Publicerad: 2023-09-27
Sidansvarig: Webbredaktion