Remisser 7 juni 2023

Hitta på sidan

Kungörelse om tillståndsansökan för muddring av farleden Torneå Röyttä

Tillståndsansökan enligt vattenlagen för muddring av farleden Torneå Röyttä, Norra Finland.

Havs- och vattenmyndigheten är så kallad bevakningsmyndighet för Sverige enligt gränsälvsöverenskommelsen mellan Sverige och Finland. Det betyder att vi ska bevaka allmänna intressen i Sverige vad gäller verksamheter i gränsälvsområdet i Finland som kan påverka människor och miljö även i Sverige.

Regionförvaltningsverket i Norra Finland har i enlighet med artikel 18 punkt 1 i gränsälvsöverenskommelsen mellan Finland och Sverige översänt ansökningshandlingar från Trafikledsverket och Outokumpu Stainless Oy enligt finska vattenlagen till Havs- och vattenmyndigheten.

Beskrivning av ansökan

Trafikledsverket och Outokumpu Stainless Oy har ansökt om tillstånd till muddring av Röyttä farled i Torneå och anläggande av en ny utfyllnadsbassäng. Områdena som ska muddras ligger i gränsområdena på båda sidorna av farleden. Den teoretiska sammanlagda muddringsmängden är cirka 300 000 tfm3. Muddringsmassorna ska läggas upp intill land i havsområdet vid Kuusiluodonselkä. I den totala muddringsmängden inbegrips cirka 22 000 tfm3 för muddring av utfyllnadsbassängen. Arbetena bedöms vara färdigställda i sin helhet efter cirka 10 år.

Mer information

Handlingarna finns tillgängliga på Havs- och vattenmyndigheten. Ytterligare information lämnas av Olivia Langhamer, tel. 010-6986217 olivia.langhamer@havochvatten.se

Handlingar finns även på Gränsälvskommissionen, Strandgatan 22, Haparanda (handlingar på svenska och finska) samt hos Länsstyrelsen i Norrbottens län, Stationsgatan 5 Luleå (på svenska).

Synpunkter

Synpunkter på ansökan lämnas skriftligen till Havs- och vattenmyndigheten senast den 4 augusti 2023 till havochvatten@havochvatten.se eller Havs- och vattenmyndigheten, Box 11930, 404 39 Göteborg.

Ange ärendets diarienummer 01978-2023.

Publicerad: 2023-06-07
Sidansvarig: Webbredaktion