Remisser 17 maj 2023

Hitta på sidan

Remiss om förlängd rapporteringstid vid visst yrkesfiske i sötvattensområdena samt ändring av uppgiftslämnande i sötvattensjournalen

Havs- och vattenmyndigheten vill ha era synpunkter på bifogat förslag till föreskrifter och konsekvensutredning.

Om förslaget

Förslaget gäller en återgång till den rapporteringsfrekvens som gällde före den 1 januari 2023 för de arter som omfattas av månadsrapportering, det vill säga 14 dagar efter den kalendermånads slut som fisket bedrevs, samt en ändring i uppgiftslämnandet till att endast ange fångstmängd av gös och gädda i vikt (kg) istället för antal individer och vikt (kg).

Förslaget föreslås träda i kraft den 10 juli 2023.

Dokument

Svara på remissen

  • Remissvar ska ha inkommit till HaV senast den 16 juni 2023.
  • Skicka svaret med e-post till havochvatten@havochvatten.se i wordformat.
  • Ange ärendets diarienummer 01873–2023 i meddelandets ärendemening.

Havs- och vattenmyndigheten publicerar i vissa fall remissvar från myndigheter, företag och organisationer på sin webbsida. Remissvar från privatpersoner publiceras inte. Söker du remissvar som inte finns på webbplatsen, kontakta havochvatten@havochvatten.se.

Information om hur HaV behandlar personuppgifter i samband med remisshantering.

Publicerad: 2023-05-17
Sidansvarig: Webbredaktion