Remisser 11 maj 2023

Hitta på sidan

Kungörelse om tillståndsansökan för muddring i Torne älv

Tillståndsansökan enligt vattenlagen för muddring av båtled öster om Mätässaari i Torne älv, Pello kommun, Finland.

Pello kommun har ansökt om tillstånd till muddring av en cirka 500 m lång och 20 m bred båtled öster om Mätässaari i Torne älv, i Pello kommun i Finland. Området omfattar cirka 10 000 kvadratmeter och ligger i ett Natura 2000-område för Torne älv-Muonio älvs vattendrag. Mängden muddringsmassa är sammanlagt cirka 7 000 m3 tfm. Muddringen uppges beröra fastigheten Pello vatten (fastighetsbeteckning 854-404-89-0).

Muddringsarbetena ska genomföras under perioden februari–mars år 2024.

Muddringsmassorna ska deponeras på fastigheter som sökanden äger i Finland.

Havs- och vattenmyndigheten är så kallad bevakningsmyndighet för Sverige enligt gränsälvsöverenskommelsen mellan Sverige och Finland. Det betyder att vi ska bevaka allmänna intressen i Sverige vad gäller verksamheter i gränsälvsområdet i Finland som kan påverka människor och miljö även i Sverige.
Regionförvaltningsverket i Norra Finland har i enlighet med artikel 18 punkt 1 i gränsälvsöverenskommelsen mellan Finland och Sverige översänt Pello kommuns ansökningshandlingar enligt finska vattenlagen till Havs- och vattenmyndigheten.

Mer information

Handlingarna finns tillgängliga på Gränsälvskommissionen, Strandgatan 22, Haparanda (handlingar på svenska och finska) samt hos Länsstyrelsen i Norrbottens län, Stationsgatan 5 Luleå (på svenska).

Ytterligare information lämnas av Olivia Langhamer, tel. 010-6986217 olivia.langhamer@havochvatten.se

Synpunkter

Synpunkter på ansökan lämnas skriftligen till Havs- och vattenmyndigheten senast den 15 juni 2023 till havochvatten@havochvatten.se eller Havs- och vattenmyndigheten, Box 11930, 404 39 Göteborg.

Ange ärendets diarienummer 1540-2023.

Publicerad: 2023-05-11
Sidansvarig: Webbredaktion