Remisser 5 maj 2023

Hitta på sidan

Remiss gällande ändringar i tillståndsbestämmelser för räkfiske i Skagerrak och Kattegatt

Havs- och vattenmyndigheten vill ha era synpunkter på bifogat förslag till föreskrifter och konsekvensutredning.

Om förslaget

Förslaget gäller ändringar i regelverket för räkfisket på grund av att en ny kvotperiod för nordhavsräka i Skagerrak och Kattegatt börjar gälla från och med den 1 juli 2023.

Förslaget föreslås träda i kraft den 1 juli 2023 .

Dokument

Svara på remissen

  • Remissvar ska ha inkommit till HaV senast den 1 juni 2023.
  • Skicka svaret med e-post till havochvatten@havochvatten.se i wordformat.
  • Ange ärendets diarienummer 1604-2023 i meddelandets ärendemening.

Havs- och vattenmyndigheten publicerar i vissa fall remissvar från myndigheter, företag och organisationer på sin webbsida. Remissvar från privatpersoner publiceras inte. Söker du remissvar som inte finns på webbplatsen, kontakta havochvatten@havochvatten.se.

Information om hur HaV behandlar personuppgifter i samband med remisshantering.

Publicerad: 2023-05-05
Sidansvarig: Webbredaktion