Remisser 27 april 2023

Remiss med förslag om nya bestämmelser för fiske efter pigghaj och stillahavsostron

Förslaget gäller dels upphävande av den nationella fredningen av pigghaj och införande av fångstbegränsningar, dels borttagande av minimimått för Stillahavsostron (även kallad japanskt jätteostron).

Havs- och vattenmyndigheten önskar ta del av era synpunkter på förslag till föreskrifter och konsekvensutredning.

Förslaget föreslås träda i kraft den 1 juni 2023.

Svara på remissen

Remissvar ska ha inkommit till Havs- och vattenmyndigheten senast den 18 maj 2023.

Havs- och vattenmyndigheten ser helst att svaret skickas med e-post till havochvatten@havochvatten.se i Wordformat. Ange ärendets diarienummer i e-postmeddelandets ärendemening.

Havs- och vattenmyndigheten publicerar remissvar från myndigheter, företag och organisationer på sin webbsida. Remissvar från privatpersoner publiceras inte.

Information om hur HaV behandlar personuppgifter i samband med remisshantering.

Publicerad: 2023-04-27
Sidansvarig: Webbredaktion