Remisser 8 november 2022

Hitta på sidan

Remiss gällande införande av ökad VMS-rapportering i Skagerrak

Havs- och vattenmyndigheten önskar ta del av era synpunkter på bifogat förslag till föreskrifter och konsekvensutredning.

Om förslaget

Förslaget gäller implementering av kravet enligt avtalet mellan EU-Norge om fisket i Skagerrak1 att sända VMS-rapporter var trettionde minut när fiskefartyg befinner sig i området utanför 4 nautiska mil från respektive nations baslinjer i Skagerrak.

Förslaget föreslås träda i kraft den 1 januari 2023.

Dokument

Svara på remissen

  • Remissvar ska ha inkommit till HaV senast den 29 november 2022.
  • Skicka svaret med e-post till havochvatten@havochvatten.se i wordformat.
  • Ange ärendets diarienummer 03443-2022 i meddelandets ärendemening.

Havs- och vattenmyndigheten publicerar remissvar från myndigheter, företag och organisationer på sin webbsida. Remissvar från privatpersoner publiceras inte.

Information om hur HaV behandlar personuppgifter i samband med remisshantering.

Publicerad: 2022-11-08
Sidansvarig: Webbredaktion